Archívum

2018

TN 1/2018

A18101

Cím:
The Knightking. Saint Ladislaus Cultural Tour *** Regele Cavaler. Traseul cultural-istoric al Sfântului Ladislau *** Lovagkirály. Szent László-örökségút

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A tavalyi Szent László Emlékévhez kapcsolódva valósulhatott meg a több éve tervezett Lovagkirály program első szakasza, amely egyelőre erdélyi és magyarországi helyszíneket mutat be és kapcsol össze.

A18102

Cím:
Characterisation of Existing Adobe Constructions and Development of Effective Repair and Seismic Retrofit Solutions *** Meglévő vályogszerkezetek jellemzése, valamint hatékony javítási megoldások és a földrengés elleni védelem fejlesztése

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A földépítés még mindig világszerte népszerű, és a meglévő építmények némelyike nagy kulturális értékkel bír.

A18103

Cím:
Advanced Technologies for Seismic Protection of Historical Buildings *** Tehnologii avansate pentru protecția seismică a monumentelor istorice

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

This paper summarizes the main results of some national, European, and international research projects developed in the last decade under the chairmanship of the author.

A18104

Cím:
Intervenții structurale și probleme de evaluare [...] *** Structural Interventions and Assessment (Diagnosis) Issues [...]

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Structural interventions on historical buildings, including emergency interventions, have their particularities when compared wit

A18105

Cím:
Integrarea măsurilor de protecție seismică [...] *** The Integration of Seismic Protection Measures [...]

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

In the last 20 years, only 20 of the over 2400 seismically vulnerable buildings in Bucharest have benefited from the necessary intervention works, through the consolid

A18106

Cím:
Începuturile parcurilor publice urbane transilvănene *** The Beginnings of Transylvanian Public Urban Parks

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Five years ago the Historical Gardens column was launched in the Transsylvania Nostra Journal with the prese

TN 2/2018

A18201

Cím:
A nagyszebeni evangélikus plébániatemplom középkori tetőszerkezetei *** The Mediaeval Roof Structures of the Lutheran Parish Church in Sibiu

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A nagyszebeni evangélikus plébániatemplom felett több egységből álló tetőszerkezet található. A 2012–2016 között végzett dendrokronológiai vizsgálatok alapján évre pontosan keltezhető a XIV–XVI.

A18202

Cím:
„Lassú katasztrófák” *** “Slow Catastrophes”

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Épületeinket, ideértve a műemléképületeket is, nemcsak a látványos katasztrófák (tűz, víz, villámcsapás, földrengés) pusztíthatják el, hanem a gyakran lappangó és csak későn észlelt biológiai károsítók is, amelyek az építmények faanyagát támadják meg.

A18203

Cím:
Parcurile castelelor Béldy Pál, Mikes și Nemes din Budila, județul Brașov *** The Béldy Pál, Mikes, and Nemes Manor House Parks in Budila, Brașov County

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article presents several landmarks from the history of construction and landscape design of the Béldy Pál, Mikes, and Nemes M

A18204

Cím:
Proiectul Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region (2017-2019) *** The Project Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region (2017-2019)

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Harmonising the desire for modernisation with an exuberance of artistic expression, possible due to the technical innovations from the end of the 19th century, Art Nouveau has left its mark on most European cities and beyond.

TN 3/2018

A18301

Cím:
Európai uniós pénzek a műemlékvédelemben. Hargita megyei normalitás és szökőár *** European Union Funding for Historic Building Conservation. Normality and Tsunami in Harghita County

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Romániában a műemlékek gyakorlatilag „halálra vannak éheztetve” a karbantartáshoz, restauráláshoz szükséges pénzhiány miatt. Így kevés szakember dolgozik a szakmában.

A18302

Cím:
Stadiul actual al arhitecturii feroviare a căilor ferate înguste abandonate din regiunea istorică a Maramureșului *** The Current State of the Railway Architecture of the Abandoned Narrow-gauge Railways in the Historical Region of Maramureș

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article presents an analysis of the buildings that have been preserved up to now in the narrow-gauge railway stations between

A18303

Cím:
Reabilitarea Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Breb, Maramureș *** The Rehabilitation of the Holy Archangels Michael and Gabriel Church in Breb, Maramureş Region

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article is an excerpt of the dissertation bearing the same title and presented for the Postgraduate Course on Historic Building 

A18304

Cím:
Elemente arhitecturale din piatră din secolul al XVI-lea în arhitectura laică a Clujului *** Sixteenth-century Stone Architectural Elements in the Secular Architecture of Cluj-Napoca

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

As a result of the urban development of Cluj-Napoca during the late 19th century, we come to find 17 carved stone frames dating from the 16th century that belonged to the Wolphard-Kakas House, both within the Medieval Lapidarium of the National H

A18305

Cím:
Studiu istoric, inventarierea valorilor pentru reabilitarea și amenajarea interioară a Complexului Sfântul Ștefan din Baia-Mare *** Historical Study, Inventory of Values for the Rehabilitation and Interior Design of the Sfântul Ștefan Complex in Baia Mare

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article focuses on the proposed interventions for the rehabilitation (and redesign) of the interior spaces in the Ştefan Comp

A18306

Cím:
Surse documentare în studiul începuturilor parcurilor publice urbane transilvănene *** Documentary Sources in the Study of the Beginnings of Transylvanian Public Urban Parks

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The fact that the subject of Transylvanian historic landscape design is still extremely rarely visited by researchers may have various 

2017

TN 1/2017

A17101

Cím:
An Overview of Present-day Reconstruction: Uses and Abuses *** O privire de ansamblu asupra reconstrucției la timpul prezent: uzuri și abuzuri *** A jelenkori visszaépítések áttekintése: (mértéktelen) használat

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A 2016 októberében Kolozsvárott zajló nemzetközi konferencia egy lényegében aktuális és ugyanakkor kihívást jelentő témát bocsátott vitára: a műemlékek és műemléki helyszínek rekonstrukciója.

A17102

Cím:
The Motivations of Reconstruction *** Justificările reconstrucţiei *** A visszaépítés motivációi

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A rekonstrukció, vagy ahogyan jobban szeretem mondani, visszaépítés, a XXI. század elején szakmai berkekben felborzoló, megosztó, de korántsem új jelenség.

A17103

Cím:
Probleme teoretice, juridice și tehnice aferente punerii în siguranță a unor ruine *** Theoretical, Legal, and Technical Issues Related to Safeguarding Ruins

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Our country, in general, and Transylvania in particular are full of historical buildings, which are often listed, of local or national importance, in a state of ruin.

A17104

Cím:
A siklósi dzsámitól a diósgyőri várig *** From the Mosque in Siklós to the Diósgyőr Castle

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Előadásom fejlődéstörténet, nem csupán az építészeti pályaívet illetően, hanem a műemlék-rekonstrukcióról való közgondolkodást érintően is.

A17105

Cím:
Contribuţii la strămutarea şi reconstrucţia obiectivului stăvilar din cadrul City Business Centre Timişoara *** Contributions to the Reconstruction of a Sluice within the City Business Centre in Timișoara

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A17106

Cím:
Parcul castelului Kendi-Kemény din Brâncovenești, județul Mureș *** The Kendi-Kemény Manor House Park in Brâncovenești, Mureș County

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

TN 2/2017

A17201

Cím:
Parcul castelului Csáki din Almașu, județul Sălaj *** The Csáki Manor House Park in Almașu, Sălaj County

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A17202

Cím:
Reconstrucţia ca măsură de protejare a siturilor rurale din România incluse în Lista Patrimoniului Mondial *** Reconstruction as a Measure for the Protection of Romanian Rural Sites Included on the World Heritage List

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A17203

Cím:
Hitelesség és rekonstrukció a műemlék-helyreállításban *** Authenticity and Reconstruction in Historic Building Conservation

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A z utóbbi 30 évben igen sokat változott szinte m inden, ami hozzájárult az egykor helyesnek vélt műemléki gyakorlathoz és elméleti megalapozottságához.

A17204

Cím:
The Owl and the Plague. Contextualising a Carved Image *** A bagoly és a pestis. Egy faragott kép kontextusba helyezése

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

TN 3/2017

A17301

Cím:
Restaurarea casei Prințului Eugeniu de Savoya *** The Conservation of Prince Eugene of Savoy’s House

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

Prince Eugene of Savoy’s House, a historic building, is included in the protected area of Timișoara city centre, which is an urban fabric highly concentrated in archaeological, historical, and architectural information.

A17302

Cím:
Timișoara – despre o viitoare capitală culturală occidentală și rădăcinile sale orientale *** Timișoara – About a Future Western Cultural Capital and its Oriental Roots

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

Founded in the middle of a swamp, at an uncertain point of encounter between the Timiş and Bega rivers, the town of Timișoara grew, was fortified and became the orient

A17303

Cím:
Pietonizarea spațiilor publice din cartierul Cetate din Timișoara *** Creating Pedestrian Public Spaces in the Cetate District of Timișoara

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

A17304

Cím:
Spațiul urban și democratizarea peisajului *** Urban Space and the Democratisation of Landscape

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

A17305

Cím:
Sinagoga din cartierul Cetate, Timişoara, şi stilul maur *** The Synagogue in the Cetate District, Timişoara, and the Moorish Revival

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

A17306

Cím:
Arta publică dincolo de memorie și istorie *** Public Art beyond Memory and History

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

TN 4/2017

A17401

Cím:
The Italian Regulation for the Evaluation and Reduction of Seismic Risk in Cultural Heritage *** Reglementarea italiană privind evaluarea și reducerea riscului seismic la patrimoniul cultural

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

The Italian regulation for the evaluation and reduction of seismic risk in cultural heritage is the result of a theoretical and research activity which followed severe earthquake events.

A17402

Cím:
The Vulnerability and Resilience of Historic Structures *** Vulnerabilitatea și reziliența structurilor istorice

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

Recent examples of loss of historic structures exposed to individual, multiple, or repeated emergency situations, caused by natural or anthropogenic hazards, confirm that cultural heritage is often not sufficiently robust to sustain the loads and endure the impacts arising fr

A17403

Cím:
Parcursul unei construcții de la imobil existent neclasat la imobil de patrimoniu protejat *** A Building’s Path Regarding its Heritage Listed Status and Subsequent Structural Strengthening Interventions

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

A17404

Cím:
Műemlékek tűzvédelmi tervezése mérnöki módszerekkel *** The Fire Safety Design of Historic Buildings with Engineering Methods

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

Épületeink egyre bonyolultabbak, összetettebbek, nemcsak a funkcióik, hanem az alkalmazott szerkezetek, megoldások tükrében is.

A17405

Cím:
After the Earthquake *** După cutremur

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

The term “temporary works” refers to the sum total of initiatives for the preliminary reinforcement or securing of structures (demolitions, bracing, the installation of metal stays, jacketing, the erection of barriers, etc.) implemented during the initial emergency phase foll

A17406

Cím:
Földrengés okozta károsodások a kolozsvári Szent Mihály-templomon *** Degradări cauzate de cutremur la Biserica Sfântul Mihail din Cluj-Napoca

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

A kolozsvári Szent Mihály-templomon végzett előzetes archeoszeizmológiai vizsgálat számos olyan alakváltozást tárt fel, amely hajdani földrengéseknek tulajdonítható.

A17407

Cím:
Profesorul. Omul. Inginerul *** The Professor. The Man. The Engineer

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

2016

TN 1/2016

A16101

Cím:
Codul Patrimoniului şi dificultăţile procesului de elaborare *** The Heritage Code and the Difficulties of the Drafting Process

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

The drafting of the Heritage Code has dragged on for a long time, the causes of the delay being related to the approach to the code’s conception and the lack of political cohesion around the idea of reform in the field of cultural heritage.

A16102

Cím:
Normele care distrug monumentele *** The Norms that Destroy Historic Buildings

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

What happens in Romania with historic buildings facing seismic design codes? Are there in Romania specific regulations for historic buildings?

A16103

Cím:
Fieldwork in Transylvania. A Landscape Architectural Perspective (Part 2) *** Cercetare de teren în Transilvania. O perspectivă din punctul de vedere al arhitecturii peisagere (Partea 2)

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

This article is the second part on fieldwork in Transylvania. It studies the relation between settlements and landscapes in terms of design.

A16104

Cím:
Parcul castelului Pogány din Păclişa, judeţul Hunedoara *** The Pogány Manor House Park in Păclişa, Hunedoara County

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

The article presents several landmarks from the history of construction and landscape design of the Pogány Manor House Park in Păclişa (Hunedoara Co.).

A16105

Cím:
Intervenţii la planşeul de acoperiş boltit al Bisericii Evanghelice din Bistriţa *** Interventions on the Vaulted Roof Slab of the Lutheran Church A. C. in Bistriţa

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

The Lutheran Church A. C.

TN 2/2016

A16201

Cím:
Arheologia urbană a Braşovului *** The Urban Archaeology of Braşov

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

In the Middle Ages, Braşov was one of the most developed towns in the region.

A16202

Cím:
Topografia oraşului medieval Oradea şi perspectivele cercetărilor arheologice *** The Topography of Mediaeval Oradea and the Prospects of Archaeological Research

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

Despite the important position held by Oradea in the hierarchy of mediaeval towns in the Carpathian Basin, our knowledge related to its historical geography and urban topography is quite poor, not only because of the caesura between the mediaeval and modern urban structures, pr

A16203

Cím:
Arheologia urbană transilvăneană şi descoperirile medievale ale ultimelor decenii *** Transylvanian Urban Archaeology and the Mediaeval Discoveries of the Last Decades

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

The following paper is a short presentation of the archaeological urban research from Transylvania

A16204

Cím:
Histories of Urban Archaeology in Alba Iulia (1916-2016) *** A gyulafehérvári városi régészet történetei (1916–2016)

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

Amikor CSERNI Béla, más néven CSERNI Albert vagy Adalbert, az első gyulafehérvári múzeum alapítója és az erdélyi városi régészet atyja elhunyt 1916-ban, a dunai térség egyik legismertebb szaktekintélynek tartották.

A16205

Cím:
Parcul castelului Bánffy din Răscruci, judeţul Cluj *** Bánffy Manor House Park in Răscruci, Cluj County

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

This article presents several landmarks from the history of construction and landscape design of the Bánffy Manor House Park in Răscruci (Cluj County).

TN 3/2016

A16301

Cím:
Reabilitarea Casei Bosianu, parte a ansamblului Observatorului Astronomic din Bucureşti *** Conservation of the Bosianu House, Part of the Astronomical Observatory Ensemble in Bucharest

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

The Bosianu House is sited in a very rich area of Bucharest in heritage terms, but which is most often overlooked. The history of the building and of the ensemble that hosts it, as well as its specific stylistic features, make it worth protecting.

A16302

Cím:
Cauzele apariției, problematica eradicării și prevenția atacurilor fungice produse de Serpula lacrymans (burete de casă) *** The Causes, Eradication and Prevention of Fungal Attacks Caused by Serpula lacrymans

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

This article presents details on the biology of the Serpula lacrymans fungus species, explaining the causes of its appearance on the North Gate building of the Citadel Ensemble in Cluj-Napoca (CJ-II-a-A-07240), as well as the methods used for the attack’s eradication.

A16303

Cím:
Reabilitarea arhitecturală a Bisericii Reformate din Sic, judeţul Cluj *** The Architectural Rehabilitation of the Calvinist Church in Sic, Cluj County

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

The Calvinist Church of Sic was first mentioned in documents in 1291 and is one of the best preserved religious buildings dating back to the Arpadian Age in central Transylvania.

A16304

Cím:
Consolidarea, reabilitarea şi restaurarea Palatului Episcopal din Galaţi *** The Consolidation, Rehabilitation, and Conservation of the Bishopric Palace in Galaţi

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

The building of the Bishopric Palace is a symbol of Galaţi City, found in the southern part of Moldavia Region. It is representative of the Eclectic style and it preserves its historic nature. The building is listed as a historic building representative of the city.

A16305

Cím:
Reabilitarea Liceului Tehnologic Constantin Brâncuşi din Târnăveni *** The Rehabilitation of the Constantin Brâncuşi Technological High School in Târnăveni

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

The article presents a study/project on the rehabilitation of the historic building in Târnăveni, at 10, Trandafirilor Square, the former Palace of Financial Administration, currently the building of the Constantin Brâncuşi Technological High School.

A16306

Cím:
Parcul castelului Bethlen din Sânmiclăuş, judeţul Alba *** Bethlen Manor House Park in Sânmiclăuş, Alba County

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

The article presents several landmarks from the history of construction and landscape design of the Bethlen Manor House Park in Sânmiclăuş (Alba County).

TN 4/2016

A16401

Cím:
A műemlékek, történeti épületek rekonstrukciója a nemzetközi dokumentumokban megfogalmazott iránymutatások tükrében *** The Reconstruction of Listed and Unlisted Historic Buildings in the Light of the Guidelines set Forth by the International Documents

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

A XIX.

A16402

Cím:
Re-Construct, Re-Generate, Su(pe)r-Vive(re) *** Re-construcţie, re-generare, supra-vieţuire

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

In spite of opposing opinions, rebuilding a cultural heritage item that has (almost) been completely lost is no longer as strongly condemned as one generation ago.

A16403

Cím:
Probleme de punere în valoare şi reconstrucţie a castrului roman şi a cetăţii medievale de la Bologa *** Enhancement and Reconstruction Issues Related to the Roman Camp and the Medieval Castle in Bologa

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

This article presents considerations regarding the history and the method of conservation and enhancement of the Roman camp and the mediaeval castle in Bologa.

A16404

Cím:
Reconstrucţia parcurilor istorice rezidenţiale transilvănene *** The Reconstruction of Transylvanian Historic Residential Parks

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

Once designs developed as background for the residence and place for outdoor leisure, the Transylvanian historic residential parks are currently mostly in ruins.

A16405

Cím:
Intervenţii de reconstrucţie a şarpantei corpului neoclasic al castelului Kornis din Mănăstirea *** Interventions for Reconstructing the Roof Structure of the Neoclassical Building of the Kornis Castle in Mănăstirea

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

The Kornis Castle in Mănăstirea (Cluj County), as Renaissance element in Transylvania, has survived for more than four centuries, and it has progressed in time through various extensions and additions of new bodies, including during the neoclassical period.

A16406

Cím:
The mise-en-valeur Concept in the Case of Roman Period Ruins in the Former Province of Dacia. An Invisible Heritage *** A mise-en-valeur koncepciója az egykori Dacia provincia területén található római kori romok esetében. Egy láthatatlan örökség

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Rezümé >  

Az mise-en-valeur koncepciója a legmegfelelőbb kifejezés arra nézve, hogy mik a feladataink romos épületeinket illetően, Cesare BRANDI, Jukka M. JOKILEHTO, Michael PETZET, Frank MATERO, Roberto NARDI és a Velencei Karta elveit és gondolatait követve.

2015

TN 1/2015

A15101

Cím:
A kolozsvári Fő tér és a Szent Mihály-templom kertje *** The Main Square of Cluj-Napoca and the Garden of Saint Michael’s Church

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Kolozsvár főterét a középkor óta uralja a Szent Mihály-templom. A tér a templomnak köszönhetően alakult ki. A templom és a tér együttese évszázadokon át szakrális, társadalmi és politikai funkciókat látott el.

A15102

Cím:
Erdélyi kastélyparkok szobordíszei *** Ornamental Sculptures Erdélyi kastélyparkok szobordíszei in Transylvanian Manor House Parks

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A kastélyparkok kertművészeti térképzésében jelentős szerep jut az épített elemeknek és a művészeti alkotásoknak is.

A15103

Cím:
„Kert-fragmentumok”. Kertművészeti és tájtörténeti értékek Kalotaszegen *** “Garden-fragments”. Garden Design and Historical Landscape Heritage in Călata Region

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A cikk leltárba veszi Kalotaszeg kertművészeti emlékeit, a még álló, düledező és pusztulófélben lévő kastélyok, udvarházak és majorságok telkeit, ezek vegetációját, egyedi tájtörténeti reliktumemlékeit jelentőségük szerint három kategóriába sorolva be.

A15104

Cím:
Parcul Castelului Wesselényi din Jibou, judeţul Sălaj *** Wesselényi Manor House Park in Jibou, Sălaj County

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

This article presents several landmarks from the history of the buildings and landscape design of the Wesselényi Manor House Park in Jibou (Sălaj Co.), highlighting at the same time the compositional characteristics of the various stages it has been through: from a formal, geom

A15105

Cím:
NEBBIEN Városligete *** The City Park of NEBBIEN

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A XVIII–XIX. század fordulóján és az azt követő évtizedekben sorra létesülnek Európa-szerte a városi közkertek. Ezek között kiemelkedő jelentőségű a pesti Városliget, az akkor hivatalos német nevén a Stadtwäldchen.

TN 2/2015

A15201

Cím:
Terenuri minate. Problema autenticităţii *** Minefields. The Problem of Authenticity

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The following text is the resuming, in an improved version, of a subchapter with the same title of a book published more than ten years ago.

A15202

Cím:
A Medieval Pauline Monastic Landscape in the Szekler Land *** Középkori pálos tájhasználat a Székelyföldön

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Jelen tanulmány az írott források, történeti térképek és régészeti terepbejárás nyújtotta információk felhasználásával mutatja be az egyetlen székelyföldi pálos kolostortáj használatát és rekonstrukcióját.

A15203

Cím:
Parcul castelului Teleki din Luna de Jos, județul Cluj *** The Teleki Manor House Park in Luna de Jos, Cluj County

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article presents several landmarks from the history of construction and landscape design of the Teleki Manor House Park in Luna de Jos (Cluj Co.), the building of which starts in the mid-17th century and receives influences, over time, from the Renaissance, Baroq

A15204

Cím:
The Compositional Role of Water in Persian Gardens *** A perzsa kertek fő kompozíciós eleme: a víz

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A perzsa kertek történetük, szimbolikájuk és sajátos formai kialakításuk révén egyedi kerttörténeti értéket képviselnek. Ez többek között különleges vízrendszerüknek köszönhető, amelyben a víz számtalan megjelenési formában megtalálható.

A15205

Cím:
Fieldwork in Transylvania. A Landscape Architectural Perspective *** Cercetare de teren în Transilvania. O perspectivă din punctul de vedere al arhitecturii peisagere

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

This article is the first of two, in which we analyse the relation between the landscape as a natural system and landscape development from a point of view of regional development.

TN 3/2015

A15301

Cím:
Pictura murală din vechile biserici de piatră din judeţul Hunedoara *** Mural Painting in the Old Stone Churches in Hunedoara County

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article contains information about the mediaeval stone churches located in the area of Hunedoara County, historic buildings decorated with mural paintings realised in a fresco technique during the 14th and 15th centuries.

A15302

Cím:
Nagybacon faluképvédelmi tanulmánya *** Study for the Protection of Băţanii Mari Village Scape

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A Transilvania Trust Alapítvány és a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem által szervezett Épített örökség felújítására szakosító posztgraduális oktatási programra, dr.

A15303

Cím:
Restaurarea şi punerea în valoare a Muzeului Dr. Nicolae Minovici din Bucureşti precum şi revitalizarea incintei istorice *** Conservation and Enhancement of the Nicolae Minovici Museum in Bucharest and the Revitalisation of the Historical Enclosure

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The paper entitled “Conservation and Enhancement of the Nicolae Minovici Museum in Bucharest and the Revitalisation of the Historical Enclosure” was presented in June 2014, during the Postgraduate Course on Historic Building Conservation organised by the Babeş-Bolyai University

A15304

Cím:
Fosta locuinţă pentru muncitori a fabricii de mobilă Szekely şi Retty *** The Former Workers’ Housing of the Szekely and Retty Furniture Factory

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article presents the thesis entitled “The Rehabilitation and Reconversion as Exhibition Spaces for the Mureş County Museum of a B Category Historic Building (code: MS-II-m-B-15518) – The Former Workers’ Housing of the Szekely and Retty Furniture Factory,” defended in July 2

A15305

Cím:
Parcul conacului Naláczi-Fáy din Nălaţvad, judeţul Hunedoara (Partea 1) *** The Naláczi-Fáy Manor House Park in Nălaţvad, Hunedoara County (Part 1)

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article presents several landmarks in the history of the construction and landscape design of the Naláczi-Fáy manor house park in Nălaţvad (Hunedoara County).

A15306

Cím:
A körösszegi lakótorony analógiák tükrében *** The Keep in Cheresig, in the Light of Analogies

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Az elmorzsolódott 800 éves torony titkai javát ugyan örökre magába zárta az idő, de számtalan olykor-olykor kísértetiesen hasonló analógia felfed valamit mibenlétéről.

A15307

Cím:
Cercetare dendrocronologică la şarpanta medievală a Bisericii Reformate (fosta franciscană) din Târgu Mureş *** Dendrochronological Research at the Mediaeval Roof Structure of the Calvinist (Former Franciscan) Church in Târgu Mureş

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article presents the dendrochronological researches conducted between 2010 and 2013 at the tower and the choir roof structure of the Calvinist Church in Târgu Mureş.

TN 4/2015

A15401

Cím:
The Applicability of Technical Regulations Referring to Interventions on Historic Load-bearing Structures *** Aplicabilitatea reglementărilor tehnice de intervenţii la structuri portante istorice *** A műszaki előírások alkalmazhatósága történeti tartósze

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A történeti tartószerkezetek a történeti épületek építészeti szerkezeteit és képzőművészeti tartozékait hordják. A műemléki nyilvántartásban szereplő történeti épületek olyan örökségértékekkel rendelkeznek, amelyek törvényileg védettek.

A15402

Cím:
The Legal Regulation of Wood Preservation in the European Union and in Hungary *** Reglementarea legală a protecţiei lemnului în Uniunea Europeană şi în Ungaria *** A faanyagvédelem jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Rövid történeti áttekintést követően a cikk bemutatja a faanyagvédelem jogi szabályozásának jelenlegi állását, illetve részletezi a faanyagvédelmi szakértők típusait Magyarországon, ezek képzését, illetve jogosultságát, külön hangsúlyt fektetve a műemlékvédelem területén tevéke

A15403

Cím:
Utilitatea standardelor şi normativelor în vigoare din punctul de vedere al reabilitării structurale *** The Utility of Valid Standards and Norms in What Pertains to Structural Rehabilitation

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Romanian built heritage comprises a general group of historic constructions and a particular set of listed historic buildings. The technical legislation and valid standards and norms apply thus to this latter category of buildings as well.

A15404

Cím:
Régi, romos falazott szerkezetű épület megerősítéséről *** The Consolidation of Old, Partly Ruined Masonry Buildings

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Régi, romos állapotban lévő kastély felújítása kapcsán merült fel a kérdés: vegyük-e egyáltalán figyelembe az új eurokódokat, azokat, amelyek a létező épületek értékeléséről, megerősítéséről szólnak, vagy keressük meg a régi szabványokat.

A15405

Cím:
Aplicabilitatea reglementărilor tehnice pe plan naţional în domeniul geotehnicii şi fundaţiilor *** The Applicability of Technical Regulations on National Level Regarding Geotechnics and Foundations

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The consolidation of heritage buildings involves primarily the implementation of structural interventions, without alterations that may affect the load-bearing structure units, sub-units or elements subjected to the intervention.

A15406

Cím:
Parcul Conacului Naláczi-Fáy din Nălaţvad, judeţul Hunedoara (Partea II) *** The Naláczi-Fáy Manor House Park in Nălaţvad, Hunedoara County (Part II)

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Continuation from issue no. 3/2015 of the Transsylvania Nostra Journal.

2014

TN 1/2014

A14101

Cím:
A besztercei evangélikus templom *** The Lutheran Church in Bistriţa

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Beszterce főterén álló ágostai hitvallású evangélikus templom épületét fennállása óta több jelentős átalakítás érte.

A14102

Cím:
Componentele artistice de piatră ale faţadelor la Biserica Romano-Catolică Sf. Iosif de Calasanz din Carei *** Artistic Stone Components of the St. Joseph Calasanz Roman-Catholic Church Elevations in Carei

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The Roman-Catholic church in Carei, one of the most representative historical buildings of the town is currently being conserved based on the projects drafted over the last few years, with architect Éva EKE as head of design.

A14103

Cím:
Consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare a Cetăţii Feldioara, jud. Braşov *** The Consolidation, Conservation and Utilization of the Feldioara Fortress, Braşov County

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The development of the technical project for the consolidation, conservation and utilization of the Feldioara/Marienburg Fortress ruins began in the spring of 2013, under the lead of architect Éva EKE, as head of design.

A14104

Cím:
Két műemléképület, két kolozsvári oktatási intézmény *** Two Historic Buildings, Two Educational Institutions in Cluj-Napoca

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A János Zsigmond Unitárius Kollégium és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem székházának műemléképületeit és a rajtuk végzett legújabb beavatkozásokat kívánja bemutatni a tanulmány.

A14105

Cím:
Şarpanta fostei biserici evanghelice (azi biserica ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”) din Corvineşti *** The Roof Structure of the Former Lutheran Church (Today the Archangels Michael and Gabriel Orthodox Church) in Corvineşti

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The former Lutheran Church in Corvineşti (belonging today to the Orthodox community in the village) is an exponent of the built Transylvanian Saxon heritage in an advanced state of degradation, example which highlights the problems that may be caused by the lack of function or

A14106

Cím:
Parcul castelului Bethlen din Dragu (judeţul Sălaj) *** The Park of the Bethlen Manor House in Dragu, Sălaj County

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article presents several landmarks in the history of the buildings and developments of the park of Bethlen Manor House in Dragu (Sălaj County), a park that was developed in the 18th-19th centuries and classified as historic building on 2004s and 2010s List of Historic Build

TN 2/2014

A14201

Cím:
Protecţia monumentelor istorice din România la 50 de ani de la Carta de la Veneţia *** Protection of Historic Buildings in Romania 50 Years after the Venice Charter

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The historic buildings conservation in Romania 50 years after adopting the Venice Charter is facing significant pressure caused by globalisation and by the action of the economic environment. Globalisation has replaced the ideologisation of culture that occurred before 1989.

A14202

Cím:
Kortárs kihívások a műemlékvédelemben *** Contemporary Challenges in Built Heritage Protection

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A XIX. század közepe óta, amikor Európaszerte megszülettek és elterjedtek a műemlékvédelmi törekvések, mindig is jelentkeztek újabb kihívások, amelyek többé vagy kevésbé tovább alakították, formálták a kezdeti gondolatokat, elveket.

A14203

Cím:
Népi építészeti kutatások Erdélyben 1989-től napjainkig *** Vernacular Architecture Research in Transylvania since 1989

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A sajátosan alakult erdélyi népi építészet kutatása nem mindenben követte a nyugati példákat, és sok szempontból lemaradt a magyarországi kutatási eredmények rendszeressége, feldolgozottsága mögött.

A14204

Cím:
Early Steps Towards a Conservation Philosophy for the Vernacular Heritage *** Primii paşi către o filosofie a conservării patrimoniului vernacular

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article has two important parts: one about the semantics of the expression “vernacular”, and the second is in connection with development theory and protection of this kind of built heritage.

A14205

Cím:
Terek és térkapcsolatok műemlékvédelme *** The Built Heritage Conservation of Space and Space Connections

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Az ókori kultúrák idején létrehozott terek kiképzése a funkciónak volt alávetve.

A14206

Cím:
Előzetes jelentés a kolozsvári Szent Mihály-plébániatemplom kutatásáról *** Preliminary Research Report on Saint Michael’s Parish Church in Cluj-Napoca

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Kolozsvár plébániatemplomáról középkori eredete és egyetemes építészettörténeti jelentősége ellenére viszonylag kevés építéstörténeti ismerettel rendelkezünk.

A14207

Cím:
Şarpantele istorice cu caracter baroc de pe strada Mihail Kogălniceanu, Cluj-Napoca *** Baroque Roof Structures on Mihail Kogălniceanu Street in Cluj-Napoca

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The heightened interest for research on baroque roof structures, both from a structural viewpoint and from the history of architecture viewpoint, contributes to an increase of the number of publications on the topic, not only in Transylvania but in Germany or Hungary as well.

A14209

Cím:
Expertiza biologică în restaurarea monumentelor istorice *** Biological Assessment in Historic Building Conservation

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article presents the point of view of the author on the content of a biological assessment carried out for historic buildings. It refers to the training of specialists, to the equipment necessary for the observations on the field and for the laboratory analyses.

A14210

Cím:
Contribuţii arheologice la istoria Catedralei Romano-catolice Sfântul Mihail din Alba Iulia *** Archaeological Contributions to the History of the St. Michael’s Roman Catholic Cathedral in Alba Iulia

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article presents the main results obtained through the archaeological researches conducted between 2000 and 2011, at the interior and the exterior of the Roman Catholic cathedral in Alba Iulia, during the historic building’s conservation.

TN 3/2014

A14301

Cím:
Parcul castelului Wass-Bánffy din Gilău, judeţul Cluj *** Wass-Bánffy Castle Park in Gilău, Cluj County

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article presents several landmarks from the history of the buildings and landscape designs of the Wass-Bánffy Castle Park in Gilau (Cluj County), a 19th century arboretum, the preserved elements of which are dating probably from the middle, respectively from the end of th

A14302

Cím:
Tratarea suprafețelor arhitecturale, o etapă decisivă în păstrarea identității patrimoniului construit *** Architectural Surfaces Treatment, a Decisive Stage in Preserving the Built Heritage Identity

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Often considered to be sacrifice areas in the course of interventions on built heritage, the status of architectural surfaces is in a continuous state of instability.

A14303

Cím:
Inventarierea – un prim pas determinant în protejarea patrimoniului industrial *** The Inventory – a Crucial First Step in Industrial Heritage Protection

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article discusses the importance of mapping and inventorying industrial heritage as a new, already endangered heritage category.

A14304

Cím:
Gestiunea patrimoniului construit românesc și evoluția numărului de monumente din lista monumentelor istorice *** The Management of the Romanian Built Heritage and the Evolution of the Number of Historic Buildings in the List of Historic Buildings

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The Romanian List of Historic Buildings is a fundamental instrument for the protection and management of the built heritage. This is not a peculiarity, as protective lists are – in any country – the expression of values to be protected and of the transposition of these values i

A14305

Cím:
Épületkutatás *** Building Archaeology

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A közelmúltban egy Pécsett megtartott előadásra készülve idéztem föl HARIS Andrea Műemlék épületek kutatásának módszertana és annak változása című írását és Gottfried GRUBENNEK a Klassische Archäologie egy 2000-ben megjelent számában közölt dolgozatában olvash

A14306

Cím:
Egy királyi kastély kezelése (Gödöllő, Magyarország) *** The Management of a Royal Castle (Gödöllő, Hungary)

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A cikk a történeti kezelés áttekintése után – az épület állapotának menedzselése – építések, bővítések, állagmegóvás, felújítási ütemek, belső karbantartás, külső karbantartás, funkciók bővítése – funkcionális menedzselés, látogatóbarát felújítás, kiállítások, programok, zenei

TN 4/2014

A14401

Cím:
Un nou concept pentru managementul riscului seismic *** A New Concept of Seismic Risk Management

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The scenarios of individual accountability after a seismic disaster are not foreseeable and they are missing in pre-disaster analyses.

A14402

Cím:
Pontosítások a nagykárolyi Károlyi-kastély barokk átépítésével kapcsolatban *** Clarifications Regarding the Baroque Reconstruction of the Károlyi Manor House in Carei

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A14403

Cím:
Restaurarea cetăţii din Alba Iulia în secolul XX *** The Conservation of the Alba Iulia Fortress in the 20th Century

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

During the Communist regime in Romania, architecture was subordinated to the way of thinking of the totalitarian system, representing a powerful means of propaganda, serving the official discourse that praised the modernization of cities, with the intention of erasing any memory of the history

A14404

Cím:
Două sute de ani de la naşterea arhitectului Miklós YBL *** Two Hundred Years from the Birth of Architect Miklós YBL

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Built heritage represents the cultural proof of every people. The works of the Hungarian architect Miklós YBL represented for Hungarian architecture the reference of the 19th century.

A14405

Cím:
Az 50 éves Velencei Charta időszerűsége *** The Timeliness of the 50 Years Old Venice Charter

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Jelen dolgozat kiindulópontja nem az a bizonyos 1964-es velencei ülés, amelyen értelemszerűen jómagam még nem vehettem részt, hanem az a 10 évvel ezelőtti tanácskozás, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Budapest-Pécs helyszínnel rendezett, mint nemzetközi megemlékező ko

A14406

Cím:
The Transylvanian Historic Roof Structures Database *** Baza de date ale sarpantelor istorice din Transilvania *** Erdélyi történeti fedélszerkezeteket dokumentáló adatbázis

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Az internet széleskörű elterjedésével több civil kezdeményezés is született a romániai történeti épületek és műemlékek internetes regisztrálása és dokumentálása céljából.

A14407

Cím:
Parcul castelului Béldi din Jibou, județul Sălaj *** The Park of the Béldi Manor House in Jibou, Sălaj County

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article presents several landmarks in the history of the buildings and landscape design of the Béldi Manor House’s park in Jibou (Salaj County), which was designed along with the manor house’s construction, at the beginning of the 20th century, by interventions on a pre-e

A14408

Cím:
Nemesi szellemiség és tájkultúra a XVII–XIX. századi Erdélyben *** Noble Mentality and the Landscape in 17th-19th Century in Transylvania

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Bár a kertet (még ha tájkert is) a tájjal azonos súllyal említeni nem minden esetben ildomos, jelentősége a tájkép szempontjából jóval nagyobb mint első hallásra tűnhet: a kert – filozofikus megközelítésben, – az édenkert földi másaként, „az emberiség egyik legjobb találmánya

2013

TN 1/2013

A13101

Cím:
Importanţa pentru România a Convenției-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate *** The Importance for Romania of the Framework Convention of the Council of Europe on the Value of Cultural Heritage for Society

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

In 2005, the Council of Europe promoted a new instrument of European law, i.e. the Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, known in short as the Faro  Convention (according to the name of the town where it was opened for signing).

A13102

Cím:
A nagyajtai községháza felújítása *** The Conservation of the Aita Mare Communal Hall

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

A Transsylvania Trust Alapítvány és a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem által szervezett Épített örökség felújításra szakosító posztgraduális képzésre készített szakdolgozatom témájául az Erdővidéken található nagyajtai községházat választottam.

A13103

Cím:
On Historic Roof Structures in Europe *** Despre șarpantele istorice din Europa *** Az európai történeti fedélszerkezetekről

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

A történeti fedélszerkezetek kutatása Európa-szerte elszórtan ugyan, de egyre elterjedtebb tendenciát mutat, mellőzve az átfogó, összehasonlító kutatásokat.

A13104

Cím:
Șarpantele istorice cu caracter romanic din navele principale ale bisericilor evanghelice de la Vurpăr şi Toarcla *** The Historic Roof Structures of the Main Naves in the Romanesque Churches in Vurpăr and Toarcla

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

The Romanesque roof structures represent a very small part of the universal heritage, but at the same time an invaluable part from the point of view of the heritage values they carry.

A13105

Cím:
Parcul castelului Szentkereszthy din Arcuș (județul Covasna) *** The Park of the Szentkereszthy Manor House in Arcuş, Covasna County

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

The article presents certain milestones in the construction and landscaping history of the park belonging to the Szentkereszthy Manor House in Arcuş (Covasna County), a 19th century arboretum, listed as such on the 2004 and 2010 List of Historic Buildings, and also –

A13106

Cím:
The Mural Paintings of the Calvinist Church in Mugeni *** Picturile murale din Biserica Reformată Mugeni *** A bögözi református templom falképei

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

A bögözi református templom falképeinek kutatása és helyreállítása a teljes felújítás keretében történt. A falképek kutatását a helyreállítási terv részeként 2010-ben végeztük el, a restaurálásra 2012-ben került sor.

TN 2/2013

A13201

Cím:
Dendrochronological Analyses and Architectural History Observations on the Unitarian Church Ensemble in Dârjiu *** Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

A székelyderzsi (Dârjiu) unitárius erődtemplom Erdély egyik legismertebb egyházi műemléke. A templom védelmét sarokbástyás védőfal és torony biztosította, emellett a templom épületén – támpillérekre és gyámokra helyezett szuroköntős, lőréses – védelmi szintet is kialakítottak.

A13202

Cím:
Parcul castelului Béldy Ladislau din Budila (judeţul Brașov) *** The Park of the Béldy Ladislau Manor House in Budila, Braşov County

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

The article presents several landmarks from the history of buildings and landscape designs of the park belonging to the Béldy Ladislau Manor House in Budila (Braşov County), a 19th century park,

A13203

Cím:
Komponált látványkapcsolatok az erdélyi tájban *** Designed Visual Connections in the Transylvanian Landscape

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

A tanulmány nyolcéves kutatás részeredményeit közli. A kutatás az erdélyi kastélykertek felmérését és tájtörténeti elemzését, egy minél teljesebb erdélyi kastélykertkataszter összeállítását tűzte ki célul.

A13204

Cím:
Történeti épületek szerkezeti megerősítése *** Structural Strenghtening of Historic Buildings

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

A történeti épületeken végzett beavatkozások komoly körültekintést igényelnek.

TN 3/2013

A13301

Cím:
Kortárs komfort a Gödöllői Királyi Kastélyban *** Contemporary Convenience in the Royal Palace in Gödöllő

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

A Gödöllői Királyi Kastély a közel ezer éves Magyar Királyság egyetlen olyan királyi rezidenciája, amely olyan állapotban maradt fenn az utókor számára, hogy korszerű helyreállítás után is képes felidézni a királyi székhely fénykorának hiteles képét.

A13302

Cím:
Változó igények – igényes (?) változtatások történeti épületekben *** Changing Demands – Demanding Changes on Historic Buildings

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

A történeti épületeket napjaikban elsősorban nem az eredetileg nekik szánt rendeltetés miatt értékelik, ám nem szabad lebecsülni ezen alkotások napjaikban is meglévő használati értékét.

A13303

Cím:
A Budai Várkert Bazár épületeinek és faszerkezeteinek biológiai állapota és a helyreállítást megelőző megszüntető faanyagvédelmi munkák *** The Biological Condition of the Buildings and Wooden Structures of Buda Royal Garden Pavilion and Wood Preservation

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

A budai vár története dióhéjban és a Várkert Bazár megépítése YBL Miklós tervei alapján. Az épületek funkciói, későbbi elhanyagolása, a biológiai fertőzöttség kialakulása.

A13304

Cím:
Monumentele istorice – între reglementări, principii şi cutremure *** Historic Buildings – between Rules, Principles and Earthquakes

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

When confronted to various situations every day, we often wonder what happens with the historic buildings in Romania. Are they protected and how? What chances do we have to pass on to the posterity what we inherited from our predecessors, i.e. an intact and authentic heritage?

A13305

Cím:
Parcul castelului Károlyi din Carei, județul Satu Mare *** Károlyi Castle Park in Carei, Satu Mare County

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

This article presents a few highlights from the history of the buildings and landscape design elements of the Károlyi Castle Park in Carei (Satu Mare County), an 18-19th century dendrological park, with traces of landscaped style elements, listed as such as historic

A13306

Cím:
Intervenţii contemporane în spaţiul podului *** Contemporary Interventions in the Attic Space

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

The built environment is “a living entity that does not cease to change throughout its existence.” The survival of historic buildings depends largely on their capacity to fulfil functions.

TN 4/2013

A13401

Cím:
Történeti templomterek futése *** Heating of Historic Churches

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

A XX. században általánossá vált a templomok fűtése, ami nagymértékű károsodásokat okozott azokban a falképekben, festett faberendezésekben, orgonákban és egyéb műtárgyakban, melyek addig jó állapotban maradtak fenn a történeti templomterekben.

A13402

Cím:
A Gresham-palota felújítása *** The Conservation of the Gresham Palace

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

A magyar szecessziós építészet kiemelkedő épületének, a Gresham-palotának erőteljes építészeti karaktere segített abban, hogy a felújított épület eredetijéből minél több megmaradhatott.

A13403

Cím:
The Significance of the Romanian NGOs in the Field of Heritage Protection *** Civil szerveződések jelentősége az örökségvédelemben

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

Romániában több mint 70.000 civil szervezet van hivatalosan bejegyezve, amelyek többé-kevésbé a társadalom jóléte érdekében tevékenykednek.

A13404

Cím:
Structuri portante istorice de excepție *** Exceptional Historic Load-Bearing Structures

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

The historic load-bearing structures can often be considered exceptional. All through its history, humanity has had the opportunity to build high-performance units, sub-units or elements.

A13405

Cím:
Parcul castelului Károlyi din Carei, județul Satu Mare *** Károlyi Castle Park in Carei, Satu Mare County

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

Continuation from issue no. 3/2013 of the Transsylvania Nostra Journal.

A13406

Cím:
Egy feleslegessé vált telefonközpont új élete *** The New Life of a Superfl uous Telephone Central Offi ce

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

A Budapest VI. Nagymező utca 54–56 szám alatti, 11.000 m2 alapterületű épület BALÁZS Ernő építész tervei alapján 1900 és 1903 között épült. Ez volt Budapesten az első telefonközpont célra tervezett és megépített épület.

2012

TN 1/2012

A12102

Cím:
“Heritage Lets” *** „Patrimoniu de închiriat”

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Jersey is rich in fortifications dating from the 13th-20th century, the majority of which are owned by the States (government) of Jersey.

A12103

Cím:
A kolozsvári Mátyás király-szülőház restaurálástörténete *** The Conservation History of the Birthplace of King Matthias I in Cluj-Napoca

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Jelen esettanulmány egy jelentős kolozsvári műemléképület, Mátyás király szülőházának a restaurálástörténetét követi nyomon. A ma legtöbbször csak Mátyás-házként emlegetett épület a XIX. század második felében vált hivatalosan Mátyás király szülőházává.

A12104

Cím:
Verigi lipsă în legislaţia de protecţie a patrimoniului construit *** Missing Links in the Law Protecting Built Heritage

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Abstract: In the field of built heritage protection, Romania has been in a prolonged management crisis from three different points of view: this can be proven by a shortage of funding that tends to become chronic, by a lack of specialised personnel and by the lack of medium-ter

A12105

Cím:
Erődítések műemléki kutatásának elvei és gyakorlata *** The Theory and Practice of Fortification's Research

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

A dolgozat az erődítések és várak helyreállítását és bemutatását megelőző műemléki kutatások feladatait tárgyalja. Bemutatja azokat a speciális feltételeket, amelyek figyelembevétele szükséges az eredményes várkutatások elvégzéséhez.

TN 2/2012

A12201

Cím:
Iluminatul arhitectural al ansamblurilor urbane istorice şi al monumentelor istorice *** The Architectural Lighting of Historic Urban Ensembles and Historic Buildings

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Sighişoara Town Hall has included in the town’s sustainable development programme the enhancement to a high standard of the historical centre, both to promote and stimulate cultural tourism and to develop in its citizens a sense of belonging to the local system of values.

A12202

Cím:
Reabilitarea zonei centrale a oraşului Baia Mare *** Conservation of the Central Area in Baia Mare City

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Seven centuries of existence materialised in buildings, streets and squares, and mainly in a certain atmosphere and character have defined the historic centre of Baia Mare City, as witness of this settlement’s identity. Any action for the protection

A12203

Cím:
Cadastrul arheologic *** The Archaeological Cadastre

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The cadastre of historic buildings in Romania is a desideratum. As the national programme dedicated to this objective is estimated to be completed in 2013, a series of local initiatives emerged in anticipation.

A12204

Cím:
„Bucureşti 2000” şi valorificarea fondului monumental *** “Bucharest 2000” and the Enhancement of the Historic Building Stock

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

In 1989, Bucharest had the unique opportunity to make up for the deficit of institutional area rejected by the communist administration, on the one hand, and to enhance the remaining historic city after the zonal restructuration of the same administration, on the other hand.

A12205

Cím:
Iaşiul *** Iaşi

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

We start from the idea that a town’s street network is what ensures over time its viability and, directly or indirectly, through the relationship with the morphologic fabric, may confer its specificity.

A12206

Cím:
Preocupările planului urbanistic pentru zona construită protejată din Municipiul Arad *** Concerns of the Urban Plan for the Protected Built Area in Arad Municipality

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The protected built area of the Arad Municipality is found on the Historic Buildings’ List of the Ministry of Culture and National Heritage, with the code AR-II-a-B-00477 and is of local importance.

TN 3/2012

A12301

Cím:
Structurile portante istorice şi societatea *** Historic Load-bearing Structures and the Society

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Historic buildings in general and their load-bearing structures in particular are a significant part of the built environment.

A12302

Cím:
Patologia şi reabilitarea construcţiilor – curs master al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca *** Building Pathology and Rehabilitation – Master’s Course at the Technical University of Cluj-Napoca

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

During the first half of the ‘90s, those who wished to acquire, in an organised manner, information (including professional general knowledge) regarding built heritage (historic buildings and especially historic loadbearing structures) had to follow abroad (mostly in Budapest) courses on histor

A12303

Cím:
The Wood Species Used in the Earthquake-resistant Traditional Timber Structures in Istanbul *** Speciile de lemn folosite în construcţiile tradiţionale, rezistente la cutremur, din Istanbul

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Istanbul is a city that has gone, in its history, through numerous devastating earthquakes bound to take place on the Mediterranean Seismic Belt. The timber buildings have been the most important factor that allowed the city to resist these earthquakes.

A12304

Cím:
A könnyező házigomba – épületeink első számú ellensége *** The Dry Rot Fungi – The Main Enemy of Our Built Environment

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

A csobotfalvi katolikus templom 1817-ben nyerte el mai formáját.

A12305

Cím:
Tartósság és használhatóság *** Solidity and Utility

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Műemlékvédelmi beavatkozások vizsgálatával megállapítható, hogy az eredeti és a hozzáadott elemek statikai, illetve geometriai alapon egymáshoz viszonyított helyzete jellemzi a beavatkozás szerkezeti és funkcionális összefüggéseit, tehát kapcsolat mutatható ki a statikai/geometriai viszony, val

TN 4/2012

A12401

Cím:
Bisericile de lemn monument istoric din Banat. Degradări structurale. Soluţii de consolidare *** Listed Wooden Churches in the Banat Region. Structural Degradations. Consolidation Solutions

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Listed churches made of wood can be found across the whole Europe, from Scandinavia to the Mediterranean Sea.

A12402

Cím:
Şimleu Silvaniei: testarea mecanică a mortarelor pentru zidăria de completare la nivelul ruinei incintei I *** Şimleu Silvaniei: Mechanical Testing for the Addition Mortars at the Inner Ward Ruin - Precinct I

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Given the complex requirements that masonry and masonry mortars used for addition interventions in general have to meet, in preparation for the intervention at precinct I (the inner ward) of the Şimleu Silvaniei’s Báthory Castle ensemble, a study was conducted to emphasise the mechanical intera

A12403

Cím:
De la Chiosc, prin Cazino, la Chiosc, sau despre recuperarea funcţiunii *** From Kiosk, through Casino, to Kiosk, or about the Recovery of Function

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The rehabilitation of an ensemble with heritage value has provoked both an incursion into the development history of Lunca Furnicilor until its phase as Town Park and also the recovery of the initial image of the Kiosk designed by Lajos PÁKEI. 

A12404

Cím:
Cetatea Oradea în cadrul PUG-urilor după anul 1989 *** The Oradea Fortress within the Structure Plan after 1989

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The Fortress of Oradea represents a major tourist attraction related not only to the history of Oradea, but also to that of Transylvania. The fortress was the birthplace of the settlement, representing today its centre of gravity.

A12405

Cím:
A nagyváradi várban 2009–2012 között végzett felújítási munkálatok *** Conservation Works Carried Out at the Oradea Fortress between 2009 and 2012

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Az 1998-ban a városi önkormányzat tulajdonába került, 16 hektárnyi területet elfoglaló késő reneszánsz vár belső épületeinek mindegyike, az ötszögű egykori fejedelmi palota, valamint az osztrák helyőrség által a XVIII.

A12406

Cím:
Grădini istorice din Transilvania: primi paşi pentru o cercetare sistematică *** Historical Gardens in Transylvania: First Steps for a Systematic Research

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

This article aims to open a series dedicated to the Transylvanian historical gardens, in a first phase to those belonging to noble residencies from rural areas, and in the future to other categories, such as: urban residential gardens, promenades and public parks, botanical gardens.

2011

TN 1/2011

A11101

Cím:
Aspecte ale procesului de restaurare a statuilor de bronz ale grupului statuar Matia Corvinul din Piaţa Centrală a Clujului *** Aspects Related to the Conservation of the Bronze Statues of the Matthias I Sculptural Group Located in the Main Square of Clu

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The “Matthias I” sculptural group, the work of the sculptor János FADRUSZ, unveiled in 1902, is located in the very heart of Cluj-Napoca, along the north-south axis of Unirii Square, set against the south elevation of Saint Michael’s Church.

A11102

Cím:
A kolozsvári Mátyás király-szoborcsoport talapzatának tartószerkezeti felújítása *** Structural Renovation of the Matthias I Sculptural Group's Pediment in Cluj

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Az 1902-ben felavatott kolozsvári Mátyás király-szoborcsoporton a XX. század második felében nem történt beavatkozás, így a 2006-ban megkezdett, majd 2010-ben befejezõdött munkálat már nagyon esedékes volt, és a határállapotban lévõ együttes helyreállítását eredményezte.

A11103

Cím:
Erdélyi szószékkoronákról *** On Transylvanian Sounding Boards

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Az erdélyi templomok berendezésének jellegzetes eleme a szószék. A mai értelemben vett szószékek kialakulásában, elterjedésében fontos szerepet játszottak a kolduló rendek, prédikáló rendek, amelyek hangsúlyt fektettek a nagyobb tömegek számára is jól hallható, jól érthetõ prédikációkra.

A11104

Cím:
Zur Instandsetzung der Kirchenburg und Kirche von Draas (Drăuşeni, Homoróddaróc) *** The Conservation of the Fortified Church in Drăuşeni (Draas, Homoróddaróc)

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Draas kann im Laufe der Jahrhunderte, wie alle anderen siebenbürgisch-sächsischen Ortschaften auch, auf eine bewegte Geschichte zurückblicken.

A11106

Cím:
O analiză statistică a structurii Planului Naţional de Restaurare (2007-2010) *** A Statistic Analysis of the Structure of National Conservation Plan (2007-2010)

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The National Conservation Plan (NCP) is probably the main government instrument for the conservation and rehabilitation of built heritage in Romania.

A11107

Cím:
Történeti ablakok, ajtók rehabilitációjáról a Márton Áron Gimnázium felújítása kapcsán *** Rehabilitating the Historic Doors and Windows of the Márton Áron College

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

A jelenleg immár százéves csíkszeredai Márton Áron Gimnázium impozáns épületén a közelmúltban végeztek felújítási munkálatokat, amelynek során természetesen felmerült a régi ablakok, ajtók megtartásának és felújításának lehetõsége is.

A11108

Cím:
Baza de date a şarpantelor istorice din Transilvania *** Transylvanian Historic Roof Structures Database

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Historic roof structures are loadbearing structures made of timber, according to an empirical and intuitive design, without the support of a structural engineering theory.

TN 2/2011

A11201

Cím:
Várak, romok helyreállítása *** Conservation of Castles and Ruins

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The article presents the conservation practice of castles and ruins. While for the conservation works under the National Inspectorate of Historic Monuments scientific validation and inventive modernist architecture were primary features, signs of hesitation have risen recently.

A11202

Cím:
Fortresses Once Again in Use *** Fortificaţiile din nou în folosinţă

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Tallinn erődített városa már a középkorban nevezetes volt kivételes, Észak-Európában szinte példátlan városfaláról. A városfalon túl a tengerpartot és a kikötõt valószínűleg további, önálló szerkezetek is védték. A városon kívüli, attól független erõdítményeket legkorábban a XVII.

A11203

Cím:
Introducing the Prussian System to the Coastal Defence of Tallinn, an Important Naval Base of the Russian Empire (1820-1840) *** Az Orosz Birodalom jelentős flottatámaszpontja, Tallinn tengerparti védelmének porosz típusú megerősítése (1820–1840)

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Tallinn, as a fortified town, was known in the Middle Ages for the remarkable dimensions of its curtain walls, almost unseen elsewhere in Northern Europe. There probably were as well some solitary defence structures away from the town wall, in order to protect the coast and harbour.

A11204

Cím:
Castle Ruins in Western Slovakia *** Cetăţi în ruine în vestul Slovaciei

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The first part of the lecture discusses the survey of the situation of castle and castle ruin conservation in Slovakia during the last 50 years.

A11205

Cím:
Várak és civil szervezetek Magyarországon *** Castles and Non-Governmental Organisations in Hungary

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Magyarországon a várakkal foglalkozó civil szervezetek a rendszerváltásig csak elenyészõ számban léteztek. Az 1990-es évektõl számuk gombamód megszaporodott. Általában egy-egy várhoz kapcsolódva, a környéken lakók szervezõdtek különbözõ társaságokba.

A11206

Cím:
Systems and Schools of Bulwarked Fortification Adopted in Elvas (Portugal) *** Sisteme şi tipuri de fortificaţii bastionare adoptate în Elvas (Portugalia)

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The article presents, in a short version, the system of bulwarked fortification adopted in the historical centre of Elvas. It stresses the role of the Jesuit COSMANDER, who in the course of design used the treatise of MAROLOIS as theoretical reference.

A11207

Cím:
Short History about the Historical Development of Fortifications in Europe and their Typology in Modern Age *** Scurt istoric despre evoluţia fortificaţiilor în Europa şi tipologia acestora în epoca modernă

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Using the example of pictures, the report shows a short history about the historical development of fortifications in Europe and their typology in modern age.

TN 3/2011

A11301

Cím:
Iniţierea procedurii de clasare de urgenţă a „Cetăţii Bucureşti” *** The Initiation of Emergency Listing Procedures for the “Bucharest Fortress”

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

At approximately 10 km from the city centre, Bucharest is surrounded by the fortification ring built in the last two decades of the 19th century as a main component of the country’s defensive system, initiated and supported by Prince Carol I of HOHENZOLLERN.

A11302

Cím:
A vajdahunyadi vár helyreállításának története *** Rehabilitation History of Hunedoara Castle

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

A vajdahunyadi vár a középkori erdélyi várépítészet egyik remekműve. Az együttes 1854-ben leégett, és egy elhúzódó helyreállítási folyamat vette kezdetét. A helyreállítás már 1868-ban, a magyar műemlékvédelem hajnalán elkezdődött.

A11303

Cím:
Cetatea Aradului *** Arad Fortress

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Of the multiple categories of fortifications, the bastioned fortresses represent for the contemporary city offers with multiple possibilities, but accompanied by complex issues.

A11304

Cím:
Az erdődi Károlyi-kastély története a közelmúltban végzett kutatások tükrében *** The History of the Károlyi Manor House in Ardud, in the Light of Recent Researches

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Jelen tanulmány a Szatmár megyében található erdődi Károlyi-kastélyrom kutatásának eddigi eredményeit mutatja be. A műemléken – az eddigi kutatások értelmében – három jelentősebb építkezési szakasz rögzíthető: a DRÁGFFY család által a XV–XVI.

A11305

Cím:
Contribuţii arheologice la cunoaşterea cetăţii din Ardud *** Archaeological Contributions to the Study of the Ardud Manor House

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The archaeological study of the historic building in Ardud began in the context of a conservation plan, at the initiative of the general designer, with a focus on the southern ruins, the towers and the buildings between them.

A11306

Cím:
Beavatkozások az erdődi Károlyi-kastélynál *** Interventions on the Károlyi Manor House in Ardud

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Az erdődi (Románia) Károlyi-kastély az Észak-erdélyi középkori mezővárosok körútja (Circuitul târgurilor medievale din Transilvania de Nord) uniós pályázatot nyert projekt egyik helyszíne.

A11307

Cím:
Római kori rommaradványok konzerválása és bemutatása *** Conservation and Presentation of Roman Ruin Fragments

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

One of the most complex and possibly most complicated tasks of historic building conservation is presenting in an authentic manner ruins that either were revealed by archaeological methods or have been present in their environment for centuries.

TN 4/2011

A11401

Cím:
Şapte ani de la finalizarea lucrărilor de consolidare-restaurare asupra Bisericii „Sfântul Gheorghe” din Lupşa, judeţul Alba *** Seven Years Since the Completion of Consolidation- Conservation Works at the Saint George Church in Lupşa, Alba County

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The Saint George Church in Lupşa is an Orthodox masonry church built in the Middle Ages and included in the List of historic buildings of the Ministry of Culture and National Heritage, with the code AB-II-m-A-00248.

A11403

Cím:
UTILITAS 1991-2011 *** UTILITAS 1991- 2011

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Many institutions engaging in the protection of the built heritage appeared at the beginning of the ’90s, in the vacuum created in the second half of the 20th century.

A11404

Cím:
1992-2012. Douăzeci de ani de restaurare a monumentelor istorice în România *** 1992-2012. Twenty Years of Historic Building Conservation in Romania

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

We shall try, in the following lines, to illustrate the evolution of the historic building conservation phenomenon in our country, after 1989, thus remembering the previous rules, given that it is necessary to give a brief definition of the notion of historic building conservation, an activity

A11405

Cím:
Az erdélyi magyar műemlékvédelem utóbbi húsz esztendeje *** The Past Twenty Years of Hungarian Built Heritage Conservation in Transylvania

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

In the first days of July 2011, when the editor-in-chief of the Transsylvania Nostra Journal asked me to prepare a presentation on the history of the past twenty years of Hungarian built heritage conservation in Transylvania for the specialist journal, I was hardly aware of what I undertook.

A11406

Cím:
A restaurálás margójára *** A Marginal Note on Conservation

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Az elmúlt 20 év restaurálási munkálatainak áttekintésére, rövid vázolására kért fel a lap főszerkesztője.

A11407

Cím:
Câteva aspecte inedite din istoria Palatului Bánffy, astăzi Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

In 2011 the Museum of Art celebrates 60 years of existence in Cluj, after its founding in 1951 and its opening on August 21, 1952, in the edifice, which is at present the Museum of Ethnography.

2010

TN 1/2010

A10102

Cím:
Cercetări arheologice la Biserica Evanghelică C. A. din Bistriţa *** Archaeological Research at the Lutheran Church A. C. in Bistriţa

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Archaeological research at the Lutheran Church A. C.

A10103

Cím:
Incendiul din 2008 la Biserica Evanghelică C. A. din Bistriţa *** The Fire in 2008 at the Lutheran Church A. C. in Bistriţa

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

On June 11, 2008, a fire broke out, destroying the tower and a part of the roof over the nave of the Lutheran Church A. C. in Bistriţa. The estimated damage amounts to one million EUR.

A10104

Cím:
Intervenţia în primă urgenţă la Biserica Evanghelică C. A. din Bistriţa *** Emergency Intervention at the Lutheran Church A. C. in Bistriţa

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

On June 11, 2008, the tower of the Lutheran Church A. C. in Bistriţa was destroyed during a fire which also extended to a part of the church nave.

A10105

Cím:
A tűzkárosodott besztercei á. h. evangélikus templom *** The Fire-damaged Lutheran Church A. C. in Bistriţa

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

2007-ben újraindult a besztercei á. h. evangélikus templom tornyának restaurálása. A felépített faállvány lehetõséget nyújtott a faragott kõelemek közeli megvizsgálásához, amelyek, mivelhogy különbözõ földrajzi térségekbõl bányászták, gazdag kromatikát biztosítottak a toronynak.

A10106

Cím:
A besztercei á. h. evangélikus templom falfestményei *** The Murals of the Lutheran Church A. C.in Bistriţa

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

A besztercei á. h. evangélikus templom falképeit 2008-ban kutattuk. A töredékekben elénk táruló kép a templom építési történetét követi, mivel minden építési és módosítási szakaszból maradtak ránk emlékek.

A10107

Cím:
A besztercei á. h. evangélikus templom bútorzata *** The Furniture of the Lutheran Church A. C. in Bistriţa

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

A besztercei á. h. evangélikus templom azon kiváltságos egyházi épületeink közé tartozik, amelynek berendezése a mai napig nagyrészt érintetlenül fennmaradt, emiatt a XV-tõl kezdve minden század rányomta bélyegét.

A10108

Cím:
Şarpantele Bisericii Evanghelice C. A. din Bistriţa *** The Roof Structures of the Lutheran Church A. C. in Bistriţa

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The fire on June 11, 2008 affected the roof structure of the tower of the Lutheran Church A. C. in Bistriţa, completely destroying it, as well as the roof structure of the church nave, where most frames were damaged to a certain extent.

A10109

Cím:
Biserica Evanghelică C. A. din Bistriţa *** The Lutheran Church A. C. in Bistriţa

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The Lutheran Church A. C.

TN 2/2010

A10201

Cím:
Ameninţările contemporane asupra monumentelor *** Contemporary Threats Affecting Historic Buildings

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The conservation of historic buildings requires, first and foremost, the prevention of their destruction or disappearance. Due to the scarcity of funds, knowing which historic buildings are imminently and gravely at risk can make the difference between losing or saving an edifice.

A10202

Cím:
Pericole mai mari decât dezastrele *** Dangers Greater than Disasters

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Heritage is subject to different threats. Precaution measures are taken according to each country’s level of civilisation. The preoccupation for heritage conservation has its origin in Western European culture.

A10203

Cím:
Unele probleme ale patrimoniului urban în oraşele istorice din Transilvania *** Problems Affecting Urban Heritage in Transylvanian Historic Towns

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Due to lack of data and especially lack of time, we find ourselves unable to carry out a more extensive analysis of the measures undertaken in heritage conservation over the past few years.

A10204

Cím:
Forme de agresiune asupra patrimoniului construit din Timişoara *** Forms of Aggression Affecting the Built Heritage from Timişoara

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Despite the current concern for its protection, built heritage is still undergoing significant losses, justified both by general reasons, and by regional or local distinctive features.

A10205

Cím:
Arad - valori de patrimoniu între protecţie şi distrugere *** Arad – Heritage Values Between Protection and Destruction

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Despite the existence of specific legislation and of a large number of administrative and civil entities, the historic substance of Arad is being continuously eroded.

A10206

Cím:
Elpusztult templomi festett famennyezetekről *** Perished Painted Wooden Ceilings in Churches

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Wooden furnishings and ceilings are probably the most vulnerable segment of the Transylvanian built heritage. Due to their organic raw material they perish easily, moreover, at least the same amount of destruction can be attributed to (voluntary or accidental) human activity.

A10207

Cím:
Pusztuló falképek Erdélyben *** Decaying Murals in Transylvania

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Erdély középkori és protestáns templomfestészetének emlékeit 1995 óta vizsgáltuk behatóbban.

TN 3/2010

A10301

Cím:
Structural Assessment of Masonry in Ruinous State *** Evaluare structurală a zidăriei în stare de ruină

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The typology of masonry castles and fortresses in ruinous state often covers three-leaf masonry.

A10302

Cím:
Rom volt... rommá lesz? *** Once a Ruin… Always a Ruin?

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Világszerte rengeteg olyan építészettörténeti emlék létezik, amely sajnálatos módon napjainkra csupán rom formájában maradt fenn.

A10303

Cím:
Degradarea biologică a fortificaţiilor *** Biological Degradation of Fortifications

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Since ancient times, fortresses have represented local population’s means of defence against invaders. Erected initially from earth, timber or stone, they evolved throughout time, becoming adapted to the more and more destructive offensive systems.

A10304

Cím:
Arheologia ruinelor *** Archaeology of Ruins

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The article analyses the ruins from the point of view of the archaeologist involved in the process of research, rehabilitation and enhancement of these built structures.

A10305

Cím:
Increased Use of Ruins Through Secured Masonry and Comfortable Climate *** O utilizare sporită a ruinelor prin protejarea zidăriei şi asigurarea unui climat confortabil

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

This paper presents a unique scientific research project, funded by the KK Foundation in Sweden together with several companies participating in the project.

A10306

Cím:
Cimentul roman – descoperire de senzaţie a secolului al XIX-lea *** Roman Cement – a Sensational Discovery of the 19th Century

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

From its production to its use, Roman cement has established its own European network. Discovered in Britain, in less than 50 years it becomes the continental construction material, determining the growth of a prosperous industry, in continuous and harsh competition.

TN 4/2010

A10401

Cím:
Activitatea lui István MÖLLER şi semnificaţia acesteia pentru restaurarea monumentelor din Transilvania *** István Möller’s Work and Its Significance to the Conservation of Monuments in Transylvania

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Although he is seen today as one of the founders of monument protection in Hungary, due to a rich activity in the field of theory and practice of heritage conservation in the late 19th and early 20th centuries, including interventions on several monuments from Transylvania, part of the Austro-Hun

A10402

Cím:
Activitatea lui István MÖLLER în judeţul Hunedoara *** The Professional Activity of István MÖLLER in Hunedoara County

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

István MÖLLER was one of those Hungarian conservation architects who, living on the threshold between two periods, took the step forward towards giving up conservation in the purist spirit. His career in built heritage conservation is mainly connected to Transylvania.

A10403

Cím:
Principiile şi activitatea de restaurare ale lui István MÖLLER *** The Conservation Principles and Practice of István MÖLLER

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

One of the basic principles stressed by MÖLLER was that of preserving the works of art, different in style, of all historic periods. There are many tangible traces of his endeavour in trying to find a place for all the pieces of different ages and styles that were moved due the interventions.

A10404

Cím:
Fonduri Structurale pentru restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi promovarea turismului *** Structural Funds for Conservation and Sustainable Valorisation of the Cultural Heritage and Promotion of Tourism

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

An element of novelty when Romania joined the European Union referred to the funding of projects regarding the rehabilitation of cultural built heritage.

A10405

Cím:
Restaurarea şi reabilitarea clădirii monument istoric „Cazino” din Parcul Central „Simion Bărnuţiu”, Cluj-Napoca *** Conservation and Rehabilitation of the “Casino” Historic Building in the “Simion Bărnuţiu” Park, Cluj-Napoca

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The “historic building” concept goes beyond the architectural object as such, as it also includes the urban or rural area in which it is placed, attesting the existence of a certain civilization, as evidence of a remarkable historic event or of consequential developments that occurred at a cert

A10406

Cím:
Európai Uniós strukturális alapokból támogatott felújítási munkálatok a nagyváradi várnál *** Conservation Works at Oradea Fortress Financed from European Union Structural Funds

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Miután az 1990-es évek végén a több mint három évszázadon át szinte kizárólag katonai objektumként működő nagyváradi várból kivonult a katonaság, és a városi önkormányzat tulajdonába került, napirendre tűzték a részben statikai károkat is szenvedett épületegyüttes fokozatos rehabilitálását.

A10407

Cím:
Încercări de salvare a patrimoniului arhitectural săsesc *** Attempts to Safeguard the Saxon Architectural Heritage

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

 

 

2009

TN 1/2009

A09101

Cím:
Historic Timber Structures. Report of the Organizing Committee *** Structuri istorice din lemn. Raportul Comitetului Organizatoric

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Az Erdélyi Műemlék-restaurátorok Egyesülete 2008. október 16–18. között rendezte meg Kolozsváron a Történeti tartószerkezetek nemzetközi konferenciasorozat 12. ülésszakát, Történeti faszerkezetek tematikával.

A09102

Cím:
Adatok as erdélyi famegmunkálás történetéhez - A Study of the History of Transylvanian Woodworking. About Carpentry

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

 

A09103

Cím:
Mecanica sarpantelor istorice *** The Mechanics of Historic Roof Structures

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

For over two millennia, historic roof structures – of many different types and still in use today – have been protecting historic buildings against bad weather.

A09104

Cím:
Történeti tetőszerkezetek diagnosztikája - Diagnostics of Historic Roof Structures

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Épület-fenntartási tervezőrendszerek működtetése épületdiagnosztikai adat- és állapotfelvételi szakértői munkamódszer, algoritmus, épületdiagnosztikai kézikönyvek, szerkezetkatalógusok kialakítását, fejlesztését igényli.

A09105

Cím:
Biserica de lemn – între arhitectura si pictura. Ce alegem? *** Timber Churches – Architecture versus Painting. What Do We Chose?

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The timber church has a prominent place in the built environment, an element of the rural habitat that cannot be ignored or underestimated.

TN 2/2009

A09201

Cím:
The ICOMOS International (Scientific) Committee of Vernacular Architecture – CIAV (Comité International d’Architecture ernaculaire) *** Das Internationale Wissenschaftliche Komitee für ‚vernakuläre’ Architektur CIAV (Comité International d’Architecture V

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The invitation pronounced by the Romanian National Committee of ICOMOS in November 2007 to host the CIAV annual meeting 2009 in Transylvania as part of the “Tusnad Conferences” was unanimously accepted and welcomed by the CIAV members at the Banaoe conference in December 2007.

A09202

Cím:
Structura aşezărilor din zona Banat-Arad şi arhitectura vernaculară *** The structure of settlements in Banat-Arad region and vernacular architecture

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The connections between the structures and the morphology of settlements, including characteristics of the cadastral survey records, organisation of the homestead and architecture of the buildings, require interdisciplinary studies which, generally speaking, put to the test stable urban plannin

A09203

Cím:
Torockó építészeti öröksége - The Architectural Heritage of Rimetea

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

A Torockó Értékvédő Program immár tizenkét éve a Kárpát medence egyik legépebben fennmaradt népi építészeti együttesének aktív, ösztönző jellegű integrált védelmére törekszik.

A09204

Cím:
Degradarile biologice ale structurilor de lemn la monumentele istorice si muzeele în aer liber din România *** Biological decay of timber structures at historic monuments and Open Air Museums in Romania

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

This article presents the general occurrence of biological agents (fungi and insects) responsible for timber decay at historic monuments and open air museums in Romania.

A09205

Cím:
Inventarizáció mint a védelem alapja *** Inventory as the basis of protection

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Ahhoz, hogy az épített kulturális örökség egy-egy darabját védeni tudjuk, ismernünk is kell azt. Ez az evidencia másként érvényesül az örökség közismert építményeinél, és ismét másként a – nem teljesen jó kifejezéssel élve – tömeges emlékeknél.

A09206

Cím:
Dobrogea – Zona de multiculturalitate si multietnicitate *** Dobrudja – A multicultural and multi-ethnic area

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The study of the Dobrudjan habitat (vernacular settlement and architecture) is more than a mere inventory of the data related to traditional architecture.

TN 3/2009

A09301

Cím:
Die vernakuläre Architektur und der multikulturelle Dialog. XIV. Tusnad – Konferenz und Jahrestagung 2009 des Internationalen Komitees für ländliche Architektur CIAV von ICOMOS, 19–24. Mai 2009 *** The Vernacular and the Multicultural Dialogue. The 14th

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

A09302

Cím:
The Vernacular and the Multicultural Dialogue *** Arhitectura Vernaculara în regiuni multiculturale

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The itinerant and shortened International Conference Series on Theoretical and Practical Issues on Built Heritage Conservation – TUSNAD, stepping over its local character, partially due to the raised issues, has become one of the best known and prestigious events of its kind, with the participa

A09303

Cím:
Protectia arhitecturii în Muzeul National al Satului *** The Protection of Architecture in the National Village Museum

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The Village Museum from Bucharest is one of the 10 large open-air museums from Romania, which established a permanent exhibition, with samples of vernacular architecture.

A09304

Cím:
Háromszéki cigányok ház- és lakáskultúrája *** Dwellings and Interior Furnishing of the Roma Population in the Three Seats Region

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The main difference between the Hungarian speaking Roma population from the Three Seats (Háromszék/Trei Scaune, Covasna County – Romania) region and Hungarians is neither the language they speak nor their traditional wear, but mostly by their communities’ specific culture and lifestyle.

A09305

Cím:
Preliminary Notes on the Vernacular Heritage in the Arab Region *** Note preliminare asupra patrimoniului vernacular din regiunea arabă

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

A spectacular site like Shali in Siwa oasis in Egypt was only legally protected when it was listed as an “Islamic historic building” by the Supreme Council of Antiquities (SCA) as late as 2007. This protection doesn’t cover the integrity of the site as a living vernacular heritage.

A09306

Cím:
Válogatás népi építészeti helyreállítási munkáimból *** Selection of My Works on Vernacular Architectural Conservation

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

A népi építészeti emlékek műemléki védelmét az 1949. évi törvényerejű rendelet biztosította, amely szerint a legfontosabb mindig az építészeti emlékek helyszínen való megtartása volt. Első jelentős munkám a Tihanyban levő Kossuth utca 20. szám alatti épület helyreállítása volt.

A09307

Cím:
Gimme (Ethnic) Shelter *** Daţi-mi un adăpost (etnic)

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The article discusses the evolution of two settlements built in the Canadian Prairie, Doukhobor Dugout House and Addison Sod House, both recently designated national historic sites in Canada.

A09308

Cím:
Forţa exemplului. Satul Şmig *** The Power of Example. Şmig Village

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Smig (Sibiu County – Romania) is a multi-ethnic and pluriconfessional village situated about 10 km east from Medias, in a region of high hills, along the valley of a small affluent of the Târnava Mare River.

A09309

Cím:
The Rural House in Tabasco, Mexico *** A mexikói tabasco állambeli falusi ház

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

A globalizáció hatása a falvakban drasztikus változásokhoz, világszerte pedig a népi építészeti örökségértékek pusztulásához vezetett. Egyik ilyen példa a mexikói Tabasco állambeli falusi ház.

TN 4/2009

A09401

Cím:
Forms and Methods of Education in the Field of Heritage Conservation at Katholieke Universiteit Leuven *** Oktatási formák és módszerek az örökségvédelem területén a Leuveni Katolikus Egyetemen

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Az alapképzés, mesterképzés és mesterfokozat utáni mesterképzés a Leuveni Katolikus Egyetem, örökségvédelem területén végzett képzés formái.

A09402

Cím:
Despre formarea actualului şi viitorului „arhitect-restaurator” Varianta „ION MINCU” Bucuresti *** On the Formation of the Present and Future “Restorer-Architect” The “ION MINCU” Bucharest Version

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Nowadays, thanks to the reform in the EU higher education system, the architects’ specialisation in built heritage conservation has a rather uncertain future.

A09404

Cím:
Formarea postuniversitară în domeniul intervenţiilor asupra patrimoniului construit. Varianta ARMIT-FTT-UBB *** Postgraduate Training in the Field of Built Heritage Intervention. THBCS-TTF-BBU Version

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

In Cluj-Napoca, at the turn of the millennia, several postgraduate courses are available on built heritage conservation: specialised universities, respectively NGO’s compete in ensuring specialisation opportunities for graduates.

A09405

Cím:
Intervenţii asupra patrimoniului construit al judetului Cluj între anii 1947-1977. Studiu de caz: Biserica romano-catolică din Floreşti, judetul Cluj *** Interventions on Built Heritage in Cluj County in 1947-1977. Case Study of the Roman Catholic Church

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The interventions that the Roman Catholic Church from Floresti Commune, Cluj County (Romania) went through in the 1960s, and the methods used there, summarize the specificity of the phenomenon observed in the practice of Transylvanian built heritage conservation during the communist regime: the

A09406

Cím:
Imobilul fostului Han Patria, Bucuresti. Propunere de reabilitare funcţională si restaurare a faţadelor *** The Building of the Former Patria Inn, Bucharest. Proposal for Functional Conservation and Restoration of the Elevations

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

Patria Inn is one of the few inns from Bucharest, late period, which was kept in an overwhelmingly acceptable state, despite the rather advanced degradation, but have not yet affected the overall architectural picture of the monument.

A09403

Cím:
Built Heritage Conservation Training at the Budapest University of Technology and Economics *** Built Heritage Conservation Training at the Budapest University of Technology and Economics

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The Institute of History and Theory of Architecture was created in 1971. Teaching built heritage conservation as a subject started within the confines of the Institute.

A09407

Cím:
H. Oberth tér 25. számú ház (Segesvár) helyreállítása és hasznosítása *** The Restoration and Use of House 25, H. Oberth Square (Sighisoara)

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

A XX. század fordulóján épült lakóház még ma is Teutsch-ház néven ismert. Méretei és stílusa folytán az épület tekintélyes megjelenése nagy hatással volt a tér arculatára.

A09408

Cím:
Turnul Croitorilor – Bastionul Bethlen – Centru de cultură urbană. Monumentul – obiect, subiect, simbol (1475-1629-2009) *** The Tailors’ Tower – the Bethlen Bastion – an Urban Culture Centre. Listed Historic Building – Object, Subject, Symbol (1475-1629-

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

This article deals with the importance of the restoration and functional reconversion of the Tailors’ Tower, a historic memento of the town of Cluj, highlighting the symbolic value of this listed historic building.

A09409

Cím:
Fragment de ţesut urban Piteşti *** A Fragment of the Urban Tissue of Piteşti

Ár: 

0,00 €

Rezümé >  

The article is a short presentation of our thesis for the master’s degree written within the confines of Postgraduate Studies on Historic Building Conservation. The study wishes to exemplify working methods on historic urban tissues located in the corpus of big towns in Romania.

Oldalak