Arhivă

2017

TN 1/2017

A17101

Cím:
An Overview of Present-day Reconstruction: Uses and Abuses *** O privire de ansamblu asupra reconstrucției la timpul prezent: uzuri și abuzuri *** A jelenkori visszaépítések áttekintése: (mértéktelen) használat

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Conferința internațională desfăşurată la Cluj-Napoca în octombrie 2016 a supus dezbaterii o temă pe cât de actuală pe atât de provocatoare: reconstrucția monumentelor şi siturilor istorice.

A17102

Cím:
The Motivations of Reconstruction *** Justificările reconstrucţiei *** A visszaépítés motivációi

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Reconstrucţia este un fenomen ce agită spiritele şi divizează profesia la începutul secolului al XXI-lea, nefiind însă nici pe departe un fenomen nou.

A17103

Cím:
Probleme teoretice, juridice și tehnice aferente punerii în siguranță a unor ruine *** Theoretical, Legal, and Technical Issues Related to Safeguarding Ruins

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Țara noastră, în general, şi teritoriul Transilvaniei, în special, sunt împânzite de clădiri istorice adesea listate, de importanță locală sau națională, ajunse în stare de ruină.

A17104

Cím:
A siklósi dzsámitól a diósgyőri várig *** From the Mosque in Siklós to the Diósgyőr Castle

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The article is a story of development, not only concerning an architectural career, but also regarding the public opinion on historic building reconstruction.

A17105

Cím:
Contribuţii la strămutarea şi reconstrucţia obiectivului stăvilar din cadrul City Business Centre Timişoara *** Contributions to the Reconstruction of a Sluice within the City Business Centre in Timișoara

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Obiectivul Stăvilar, realizat în secolul al XVIII-lea din lemn, piatră şi cărămidă pentru regularizarea nivelului apei din şanțul defensiv, face parte din Situl arheologic al fortificaţiilor Bastionului VII (Eugeniu DE SAVOYA) din Cetatea Timişoarei, şi a fost descoperit în a

A17106

Cím:
Parcul castelului Kendi-Kemény din Brâncovenești, județul Mureș *** The Kendi-Kemény Manor House Park in Brâncovenești, Mureș County

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcțiilor şi amenajărilor parcului castelului Kendi-Kemény din Brâncoveneşti (județul Mureş).

TN 2/2017

A17201

Cím:
Parcul castelului Csáki din Almașu, județul Sălaj *** The Csáki Manor House Park in Almașu, Sălaj County

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcţiilor și amenajărilor parcului castelului Csáki din Almașu (judeţul Sălaj).

A17202

Cím:
Reconstrucţia ca măsură de protejare a siturilor rurale din România incluse în Lista Patrimoniului Mondial *** Reconstruction as a Measure for the Protection of Romanian Rural Sites Included on the World Heritage List

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Reconstrucţia (de fapt „reconstruirea” este termenul adecvat pentru patrimoniul imobil) este prevăzută implicit în legislaţia din România ca „readucere la starea iniţială” la care este obligat făptuitorul distrugerii sau degradării unui monument istoric.

A17203

Cím:
Hitelesség és rekonstrukció a műemlék-helyreállításban *** Authenticity and Reconstruction in Historic Building Conservation

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

A17204

Cím:
The Owl and the Plague. Contextualising a Carved Image *** A bagoly és a pestis. Egy faragott kép kontextusba helyezése

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The Lutheran Church of Băgaciu (Szászbogács, Bogeschdorf), a small village situated in a valley close to Târnăveni (Dicsőszentmárton, Sankt Martin), northeast of Mediaș (Medgyes, Mediasch), holds one of the most curious depictions to be found on choir stalls throughout the te

TN 3/2017

A17301

Cím:
Restaurarea casei Prințului Eugeniu de Savoya *** The Conservation of Prince Eugene of Savoy’s House

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

„Casa Prinţului Eugeniu de Savoya”, clădire monument, este cuprinsă în zona protejată centrală a orașului Timișoara, care constituie un ţesut urban cu o mare concentraţie de informaţie arheologică, istorică și arhitecturală.

A17302

Cím:
Timișoara – despre o viitoare capitală culturală occidentală și rădăcinile sale orientale *** Timișoara – About a Future Western Cultural Capital and its Oriental Roots

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Apărut în mijlocul unei mlaștini, la punctul incert de întâlnire dintre râurile Timiș și Bega, orașul Timișoara a crescut, s-a fortificat, a devenit „capitala” orientală a unei bucăţi din Imperiul Otoman, a fost demolat și rec

A17303

Cím:
Pietonizarea spațiilor publice din cartierul Cetate din Timișoara *** Creating Pedestrian Public Spaces in the Cetate District of Timișoara

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Spaţiul public urban a evoluat de-a lungul timpului atât din punct de vedere formal, cât și din punct de vedere funcţional.

A17304

Cím:
Spațiul urban și democratizarea peisajului *** Urban Space and the Democratisation of Landscape

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Articolul își propune să dezbată transformarea spaţiul public ca rezultat al interacţiunii și al proceselor defectuoase de negociere dintre administraţie și comunitatea locală.

A17305

Cím:
Sinagoga din cartierul Cetate, Timişoara, şi stilul maur *** The Synagogue in the Cetate District, Timişoara, and the Moorish Revival

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Sinagoga din cartierul Cetate, Timișoara, este o perlă a arhitecturii comunităţii mozaice din Banat și din întreaga ţară.

A17306

Cím:
Arta publică dincolo de memorie și istorie *** Public Art beyond Memory and History

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Articolul abordează lucrările de artă publică instalate în perioada 2015-2016 în cartierul Cetate al Timișoarei, propunând o analiză succintă a acestor monumente din perspectiva relaţiilor pe care le stabilesc cu lucrările de artă deja existent

TN 4/2017

A17401

Cím:
The Italian Regulation for the Evaluation and Reduction of Seismic Risk in Cultural Heritage *** Reglementarea italiană privind evaluarea și reducerea riscului seismic la patrimoniul cultural

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

A17402

Cím:
The Vulnerability and Resilience of Historic Structures *** Vulnerabilitatea și reziliența structurilor istorice

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

A17403

Cím:
Parcursul unei construcții de la imobil existent neclasat la imobil de patrimoniu protejat *** A Building’s Path Regarding its Heritage Listed Status and Subsequent Structural Strengthening Interventions

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Articolul curent propune studiul parcursului unui imobil din perspectiva încadrării sale drept construcţie monument istoric, de la stadiul său iniţial de imobil neclasificat, trecând apoi printr-o procedură de clasare către stadiul de imobil mo

A17404

Cím:
Műemlékek tűzvédelmi tervezése mérnöki módszerekkel *** The Fire Safety Design of Historic Buildings with Engineering Methods

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

A17406

Cím:
Földrengés okozta károsodások a kolozsvári Szent Mihály-templomon *** Degradări cauzate de cutremur la Biserica Sfântul Mihail din Cluj-Napoca

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

A17407

Cím:
Profesorul. Omul. Inginerul *** The Professor. The Man. The Engineer

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

De la începutul colaborărilor mele cu inginerii structurişti specializaţi în monumente istorice, prof. dr. ing.

2016

TN 1/2016

A16101

Cím:
Codul Patrimoniului şi dificultăţile procesului de elaborare *** The Heritage Code and the Difficulties of the Drafting Process

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Elaborarea Codului Patrimoniului trenează de multă vreme, cauzele întârzierii fiind legate de modul de abordare a concepţiei codului şi de lipsa unei coeziuni politice în jurul ideii de reformă în domeniul patrimoniului cultural.

A16102

Cím:
Normele care distrug monumentele *** The Norms that Destroy Historic Buildings

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Ce se întâmplă în România cu monumentele confruntate cu codurile de proiectare antiseismică? Există în România reglementări specifice monumentelor istorice?

A16103

Cím:
Fieldwork in Transylvania. A Landscape Architectural Perspective (Part 2) *** Cercetare de teren în Transilvania. O perspectivă din punctul de vedere al arhitecturii peisagere (Partea 2)

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Acest articol constituie cea de-a doua parte a cercetării de teren în Transilvania, în care vom analiza relaţia dintre aşezări şi peisaje din punctul de vedere al proiectării.

A16104

Cím:
Parcul castelului Pogány din Păclişa, judeţul Hunedoara *** The Pogány Manor House Park in Păclişa, Hunedoara County

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria  construcţiilor şi amenajărilor parcului castelului Pogány din Păclişa (judeţul Hunedoara).

A16105

Cím:
Intervenţii la planşeul de acoperiş boltit al Bisericii Evanghelice din Bistriţa *** Interventions on the Vaulted Roof Slab of the Lutheran Church A. C. in Bistriţa

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Biserica Evanghelică din Bistriţa, datată în secolul al XIV-lea, a suferit transformări majore între anii 1559-1563, realizate de Petrus Italus de Lugano , meşter renumit având la activ multe intervenţii de excepţie în Europa Centrală a secolului al XVI-lea.

TN 2/2016

A16201

Cím:
Arheologia urbană a Braşovului *** The Urban Archaeology of Braşov

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Braşovul a fost în Evul Mediu unul dintre cele mai dezvoltate oraşe ale regiunii.

A16202

Cím:
Topografia oraşului medieval Oradea şi perspectivele cercetărilor arheologice *** The Topography of Mediaeval Oradea and the Prospects of Archaeological Research

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

În ciuda poziţiei importante pe care Oradea o avea în ierarhia oraşelor medievale din Bazinul Carpatic, cunoştinţele de geografie istorică şi topografie urbană legate de ea sunt destul de reduse, nu doar din cauza cezurii dintre structura urbană medievală şi cea modernă, produs

A16203

Cím:
Arheologia urbană transilvăneană şi descoperirile medievale ale ultimelor decenii *** Transylvanian Urban Archaeology and the Mediaeval Discoveries of the Last Decades

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Lucrarea de faţă reprezintă o scurtă incursiune în istoriografia cercetării arheologice urban-transilvănene, urmărind în special descoperirile medievale rezultate în urma acestei cercetări.

A16204

Cím:
Histories of Urban Archaeology in Alba Iulia (1916-2016) *** A gyulafehérvári városi régészet történetei (1916–2016)

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

In 1916, when Béla CSERNI, known also as Albert or Adalbert CSERNI, founder of the first museum of Alba Iulia and father of urban archaeology in Transylvania died, he was one of the most  well-known personalities of the discipline in the Danubian region.

A16205

Cím:
Parcul castelului Bánffy din Răscruci, judeţul Cluj *** Bánffy Manor House Park in Răscruci, Cluj County

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcţiilor şi amenajărilor parcului castelului Bánffy din Răscruci (judeţul Cluj).

TN 3/2016

A16301

Cím:
Reabilitarea Casei Bosianu, parte a ansamblului Observatorului Astronomic din Bucureşti *** Conservation of the Bosianu House, Part of the Astronomical Observatory Ensemble in Bucharest

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Casa Bosianu se află într-o zonă a Bucureştiului bogată din punct de vedere patrimonial, care însă este cel mai adesea ignorată. Istoria proprie a clădirii şi a ansamblului în care se găseşte, cât şi atributele stilistice proprii, fac ca aceasta să merite a fi protejată.

A16302

Cím:
Cauzele apariției, problematica eradicării și prevenția atacurilor fungice produse de Serpula lacrymans (burete de casă) *** The Causes, Eradication and Prevention of Fungal Attacks Caused by Serpula lacrymans

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Articolul prezintă detalii legate de biologia speciei de fungi Serpula lacrymans, explicând cauzele apariţiei sale la clădirea Porţii de Nord din cadrul Ansamblului Cetăţuia Cluj-Napoca (CJ-II-a-A-07240), precum şi metodele aplicate pentru eradicarea atacului.

A16303

Cím:
Reabilitarea arhitecturală a Bisericii Reformate din Sic, judeţul Cluj *** The Architectural Rehabilitation of the Calvinist Church in Sic, Cluj County

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Biserica Reformată din Sic apare în documente încă din anul 1291 şi este una dintre cele mai bine păstrate clădiri de cult din Transilvania centrală din perioada arpadiană.

A16304

Cím:
Consolidarea, reabilitarea şi restaurarea Palatului Episcopal din Galaţi *** The Consolidation, Rehabilitation, and Conservation of the Bishopric Palace in Galaţi

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Clădirea Palatului Episcopal este un simbol al oraşului Galaţi, din sudul Moldovei. Reprezentând stilul eclectic şi păstrându-şi caracterul istoric, clădirea este încadrată în categoria monumentelor istorice ce reprezintă oraşul.

A16305

Cím:
Reabilitarea Liceului Tehnologic Constantin Brâncuşi din Târnăveni *** The Rehabilitation of the Constantin Brâncuşi Technological High School in Târnăveni

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Articolul prezintă un studiu/proiect asupra reabilitării clădirii monument istoric din municipiul Târnăveni, Piaţa Trandafirilor nr. 10, fostul Palat al Administraţiei Financiare, acum sediul Liceului Tehnologic Constantin Brâncuşi.

A16306

Cím:
Parcul castelului Bethlen din Sânmiclăuş, judeţul Alba *** Bethlen Manor House Park in Sânmiclăuş, Alba County

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcţiilor şi amenajărilor parcului castelului Bethlen din Sânmiclăuş (judeţul Alba).

TN 4/2016

A16401

Cím:
A műemlékek, történeti épületek rekonstrukciója a nemzetközi dokumentumokban megfogalmazott iránymutatások tükrében *** The Reconstruction of Listed and Unlisted Historic Buildings in the Light of the Guidelines set Forth by the International Documents

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

The idea of historic building valuation and conservation gradually started unfolding in Europe from the first third of the 19th century, and this process has comprised and still comprises the rehabilitation in any way of the partially or totally destroyed buildings,

A16402

Cím:
Re-Construct, Re-Generate, Su(pe)r-Vive(re) *** Re-construcţie, re-generare, supra-vieţuire

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

În ciuda opiniilor contrare, refacerea monumentelor istorice pierdute (aproape) în totalitate nu mai este atât de categoric condamnată precum în urmă cu o generaţie.

A16403

Cím:
Probleme de punere în valoare şi reconstrucţie a castrului roman şi a cetăţii medievale de la Bologa *** Enhancement and Reconstruction Issues Related to the Roman Camp and the Medieval Castle in Bologa

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva consideraţii asupra istoricului şi a modului de conservare şi punere în valoare a castrului roman şi a cetăţii medievale de la Bologa.

A16404

Cím:
Reconstrucţia parcurilor istorice rezidenţiale transilvănene *** The Reconstruction of Transylvanian Historic Residential Parks

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Pe vremuri amenajări elaborate drept cadru al reşedinței şi loc al destinderii în aer liber, parcurile istorice rezidențiale transilvănene sunt în prezent, în cea mai mare parte, în ruină.

A16405

Cím:
Intervenţii de reconstrucţie a şarpantei corpului neoclasic al castelului Kornis din Mănăstirea *** Interventions for Reconstructing the Roof Structure of the Neoclassical Building of the Kornis Castle in Mănăstirea

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Exponent al Renaşterii transilvănene, castelul Kornis din Mănăstirea (judeţul Cluj) a rezistat mai bine de patru secole, evoluând în timp prin diferite extinderi şi adăugări de corpuri noi, inclusiv în perioada neoclasică.

A16406

Cím:
The mise-en-valeur Concept in the Case of Roman Period Ruins in the Former Province of Dacia. An Invisible Heritage *** A mise-en-valeur koncepciója az egykori Dacia provincia területén található római kori romok esetében. Egy láthatatlan örökség

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

The mise-en-valeur concept best refers to what we should be doing with our ruins according to the thoughts of Cesare BRANDI, Jukka M. JOKILEHTO, Michael PETZET, Frank MATERO, Roberto NARDI, and the Venice Charter.

2015

TN 1/2015

A15101

Cím:
A kolozsvári Fő tér és a Szent Mihály-templom kertje *** The Main Square of Cluj-Napoca and the Garden of Saint Michael’s Church

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Ever since the Middle Ages, Saint Michael’s Church has dominated the main square of Cluj-Napoca. The urban open space was shaped by the church. For centuries, the ensemble of church and open space served sacral, social and political functions.

A15102

Cím:
Erdélyi kastélyparkok szobordíszei *** Ornamental Sculptures Erdélyi kastélyparkok szobordíszei in Transylvanian Manor House Parks

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Both built elements and works of art have an important role in the artistic design of manor house parks’ spatial structure.

A15103

Cím:
„Kert-fragmentumok”. Kertművészeti és tájtörténeti értékek Kalotaszegen *** “Garden-fragments”. Garden Design and Historical Landscape Heritage in Călata Region

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The article inventories the historical gardens of the Călata Region, respectively the plots of preserved, ruinous or endangered manor houses, mansions, and manors, their vegetation and unique landscape historical features, listing them in three categories based on their signifi

A15104

Cím:
Parcul Castelului Wesselényi din Jibou, judeţul Sălaj *** Wesselényi Manor House Park in Jibou, Sălaj County

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcţiilor și amenajărilor parcului Castelului Wesselényi din Jibou (judeţul Sălaj), punctând totodată caracteristicile compoziţionale ale diverselor etape prin care a trecut: de la o amenajare în stil geometric documentată în se

A15105

Cím:
NEBBIEN Városligete *** The City Park of NEBBIEN

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

At the turn of the 19th century and during the following decades, urban public gardens were established sequentially all throughout Europe. The Pest City Park, Stadtwäldchen by its contemporary official German name, is of paramount importance among them.

TN 2/2015

A15201

Cím:
Terenuri minate. Problema autenticităţii *** Minefields. The Problem of Authenticity

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Textul care urmează este reluarea într-o versiune  ameliorată a subcapitolului cu acelaşi titlu dintr-o carte apărută acum mai bine de zece ani.

A15202

Cím:
A Medieval Pauline Monastic Landscape in the Szekler Land *** Középkori pálos tájhasználat a Székelyföldön

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Based on the study of written sources, historical maps and archaeological field work, the present article discusses the use and reconstruction of the only Pauline monastic landscape situated on the territory of the medieval Szekler Land.

A15203

Cím:
Parcul castelului Teleki din Luna de Jos, județul Cluj *** The Teleki Manor House Park in Luna de Jos, Cluj County

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcţiilor și amenajărilor parcului castelului Teleki din Luna de Jos (judeţul Cluj), a cărui construcţie pornește la mijlocul secolului al XVII-lea și primește influenţe, de-a lungul timpului, ale stilurilor renascentist, baroc

A15204

Cím:
The Compositional Role of Water in Persian Gardens *** A perzsa kertek fő kompozíciós eleme: a víz

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Persian gardens are known around the world for their unique style, with the watering system as one of their main features displaying great appetency for showing and using water.

A15205

Cím:
Fieldwork in Transylvania. A Landscape Architectural Perspective *** Cercetare de teren în Transilvania. O perspectivă din punctul de vedere al arhitecturii peisagere

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Acest articol este primul din două, în care vom analiza relaţia dintre peisaj ca sistem natural și dezvoltarea peisajului din punctul de vedere al dezvoltării regionale.

TN 3/2015

A15301

Cím:
Pictura murală din vechile biserici de piatră din judeţul Hunedoara *** Mural Painting in the Old Stone Churches in Hunedoara County

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Lucrarea cuprinde informaţii despre bisericile medievale de piatră situate în aria judeţului Hunedoara, monumente de artă şi arhitectură decorate cu picturi murale realizate în tehnica a fresco în decursul secolelor al XIV-lea şi al XV-lea.

A15302

Cím:
Nagybacon faluképvédelmi tanulmánya *** Study for the Protection of Băţanii Mari Village Scape

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The study for the protection of Băţanii Mari village scape presented in this paper was the topic of my thesis supervised by Mr.

A15303

Cím:
Restaurarea şi punerea în valoare a Muzeului Dr. Nicolae Minovici din Bucureşti precum şi revitalizarea incintei istorice *** Conservation and Enhancement of the Nicolae Minovici Museum in Bucharest and the Revitalisation of the Historical Enclosure

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Lucrarea intitulată „Restaurarea şi punerea în valoare a Muzeului Dr.

A15304

Cím:
Fosta locuinţă pentru muncitori a fabricii de mobilă Szekely şi Retty *** The Former Workers’ Housing of the Szekely and Retty Furniture Factory

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul are ca obiect prezentarea lucrării de disertaţie intitulate „Reabilitarea şi reconversia în spaţii de expoziţie pentru Muzeul Judeţean Mureş a unui monument categoria B (MS-II-m-B-15518) – Fosta locuinţă pentru muncitori a fabricii de mobilă Szekely şi Retty” susţinut

A15305

Cím:
Parcul conacului Naláczi-Fáy din Nălaţvad, judeţul Hunedoara (Partea 1) *** The Naláczi-Fáy Manor House Park in Nălaţvad, Hunedoara County (Part 1)

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcţiilor și amenajărilor parcului conacului Naláczi-Fáy din Nălaţvad (judeţul Hunedoara).

A15306

Cím:
A körösszegi lakótorony analógiák tükrében *** The Keep in Cheresig, in the Light of Analogies

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The secrets of the 800-year-old crumbled tower are forever locked in time, but the countless, occasionally uncannily similar analogies reveal something of its identity.

A15307

Cím:
Cercetare dendrocronologică la şarpanta medievală a Bisericii Reformate (fosta franciscană) din Târgu Mureş *** Dendrochronological Research at the Mediaeval Roof Structure of the Calvinist (Former Franciscan) Church in Târgu Mureş

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă cercetările dendrocronologice desfăşurate între 2010-2013 la turnul şi şarpanta corului Bisericii Reformate din Târgu Mureş.

TN 4/2015

A15401

Cím:
The Applicability of Technical Regulations Referring to Interventions on Historic Load-bearing Structures *** Aplicabilitatea reglementărilor tehnice de intervenţii la structuri portante istorice *** A műszaki előírások alkalmazhatósága történeti tartósze

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Structurile portante istorice susţin subansamblurile arhitecturale şi componentele artistice ale clădirilor istorice. Listate ca şi monumente istorice, clădirile istorice dispun de valori de patrimoniu, ce sunt, prin lege, protejate.

A15402

Cím:
The Legal Regulation of Wood Preservation in the European Union and in Hungary *** Reglementarea legală a protecţiei lemnului în Uniunea Europeană şi în Ungaria *** A faanyagvédelem jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

După o scurtă revizie istorică, articolul prezintă starea actuală a reglementării legale a protecţiei lemnului, respectiv detaliază tipul, pregătirea şi autorizarea experţilor tehnici în protecţia lemnului din Ungaria, subliniind separat rolul experţilor tehnici în protecţia le

A15403

Cím:
Utilitatea standardelor şi normativelor în vigoare din punctul de vedere al reabilitării structurale *** The Utility of Valid Standards and Norms in What Pertains to Structural Rehabilitation

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Clădirile istorice, în general, şi monumentele istorice, în special, fac parte din fondul construit al României. Astfel, legislaţia tehnică, precum şi standardele şi normativele în vigoare se aplică şi acestei categorii de clădiri.

A15404

Cím:
Régi, romos falazott szerkezetű épület megerősítéséről *** The Consolidation of Old, Partly Ruined Masonry Buildings

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

This question arose in connection with the conservation of an old manor house in ruins: should we take the new Eurocodes, the rules for the assessment and consolidation of existing structures into consideration at all or should we look for the old standards.

A15405

Cím:
Aplicabilitatea reglementărilor tehnice pe plan naţional în domeniul geotehnicii şi fundaţiilor *** The Applicability of Technical Regulations on National Level Regarding Geotechnics and Foundations

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Consolidarea clădirilor de patrimoniu implică, în primul rând, execuţia lucrărilor de intervenţii structurale, fără modificări care să afecteze ansamblul, subansamblurile sau elementele structurale istorice asupra cărora se intervine.

A15406

Cím:
Parcul Conacului Naláczi-Fáy din Nălaţvad, judeţul Hunedoara (Partea II) *** The Naláczi-Fáy Manor House Park in Nălaţvad, Hunedoara County (Part II)

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Continuare din numărul 3/2015 al revistei Transsylvania Nostra.

2014

TN 1/2014

A14102

Cím:
Componentele artistice de piatră ale faţadelor la Biserica Romano-Catolică Sf. Iosif de Calasanz din Carei *** Artistic Stone Components of the St. Joseph Calasanz Roman-Catholic Church Elevations in Carei

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Biserica romano-catolică din Carei, unul dintre cele mai reprezentative obiective monumentale ale municipiului, se află în curs de reabilitare, în baza proiectelor întocmite în ultimii ani, şeful de proiect fiind arhitecta Éva EKE.

A14103

Cím:
Consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare a Cetăţii Feldioara, jud. Braşov *** The Consolidation, Conservation and Utilization of the Feldioara Fortress, Braşov County

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Elaborarea proiectului tehnic pentru consolidarea, conservarea şi punerea în valoare a ruinelor cetăţii de la Feldioara/Marienburg a început în primăvara anului 2013, sub îndrumarea doamnei arhitect Éva EKE, în calitate de şef proiect.

A14104

Cím:
Két műemléképület, két kolozsvári oktatási intézmény *** Two Historic Buildings, Two Educational Institutions in Cluj-Napoca

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The article presents the historic buildings hosting the János Zsigmond High School and the headquarters of the Sapientia Hungarian University of Transylvania, and the recent interventions on them.

A14105

Cím:
Şarpanta fostei biserici evanghelice (azi biserica ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”) din Corvineşti *** The Roof Structure of the Former Lutheran Church (Today the Archangels Michael and Gabriel Orthodox Church) in Corvineşti

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Fosta biserică evanghelică din Corvineşti (astăzi aparţinând comunităţii ortodoxe din sat) este un exponent al patrimoniului construit săsesc aflat într-o stare avansată de degradare, un exemplu care pune în evidenţă problemele ce pot apărea din cauza absenţei unei funcţiuni, r

A14106

Cím:
Parcul castelului Bethlen din Dragu (judeţul Sălaj) *** The Park of the Bethlen Manor House in Dragu, Sălaj County

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcţiilor şi amenajărilor parcului castelului Bethlen din Dragu (judeţul Sălaj), parc amenajat în secolele al XVIII-lea – al XIX-lea şi clasat ca atare, drept monument istoric, în Lista Monumentelor Istorice 2004, respectiv 2010

TN 2/2014

A14201

Cím:
Protecţia monumentelor istorice din România la 50 de ani de la Carta de la Veneţia *** Protection of Historic Buildings in Romania 50 Years after the Venice Charter

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

La 50 de ani de la adoptarea Cartei de la Veneţia, restaurarea monumentelor istorice din România este pusă în faţa unor presiuni importante generate de globalizare şi de acţiunea mediului economic. Globalizarea a înlocuit ideologizarea culturii petrecută înainte de 1989.

A14203

Cím:
Népi építészeti kutatások Erdélyben 1989-től napjainkig *** Vernacular Architecture Research in Transylvania since 1989

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The particularly evolved Transylvanian vernacular architecture research did not follow in every aspect the western examples and from multiple points of view dropped behind compared to the systematic processing of Hungarian research results.

A14204

Cím:
Early Steps Towards a Conservation Philosophy for the Vernacular Heritage *** Primii paşi către o filosofie a conservării patrimoniului vernacular

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul are două părţi: prima despre semnatica expresiei vernacular şi iar a doua este legat de evoluţia teoriei şi protecţiei patrimoniului construit vernacular.

A14205

Cím:
Terek és térkapcsolatok műemlékvédelme *** The Built Heritage Conservation of Space and Space Connections

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

In Ancient cultures the shaping of the created spaces were submitted to the function.

A14206

Cím:
Előzetes jelentés a kolozsvári Szent Mihály-plébániatemplom kutatásáról *** Preliminary Research Report on Saint Michael’s Parish Church in Cluj-Napoca

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

In spite of its mediaeval origins and its universal importance in the history of architecture, we still have relatively little historical knowledge about the parish church of Cluj-Napoca.

A14207

Cím:
Şarpantele istorice cu caracter baroc de pe strada Mihail Kogălniceanu, Cluj-Napoca *** Baroque Roof Structures on Mihail Kogălniceanu Street in Cluj-Napoca

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Creşterea interesului faţă de cercetarea şarpantelor istorice cu caracter baroc – atât din punct de vedere structural, cât şi din punct de vedere al istoriei arhitecturii – contribuie la înmulţirea publicaţiilor pe această tematică, nu numai pe teritoriul Transilvaniei, dar şi

A14209

Cím:
Expertiza biologică în restaurarea monumentelor istorice *** Biological Assessment in Historic Building Conservation

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă conţinutul unei expertize biologice efectuate pentru monumentele istorice, din punctul de vedere al autorului. Se face referire la modul de pregătire a specialiştilor, la dotarea necesară pentru observaţiile de teren şi la analizele de laborator.

A14210

Cím:
Contribuţii arheologice la istoria Catedralei Romano-catolice Sfântul Mihail din Alba Iulia *** Archaeological Contributions to the History of the St. Michael’s Roman Catholic Cathedral in Alba Iulia

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă principalele rezultate obţinute în cercetările arheologice efectuate în anii 2000-2011 în interiorul şi exteriorul Catedralei Romano-catolice din Alba Iulia, în timpul restaurării monumentului.

TN 3/2014

A14301

Cím:
Parcul castelului Wass-Bánffy din Gilău, judeţul Cluj *** Wass-Bánffy Castle Park in Gilău, Cluj County

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcţiilor şi amenajărilor parcului castelului Wass-Bánffy din Gilău (judeţul Cluj), parc dendrologicale cărui elemente păstrate datează probabil de la mijlocul, respectiv sfârşitul secolului al XIX-lea şi clasat ca atare drept

A14302

Cím:
Tratarea suprafețelor arhitecturale, o etapă decisivă în păstrarea identității patrimoniului construit *** Architectural Surfaces Treatment, a Decisive Stage in Preserving the Built Heritage Identity

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Calificate adeseori, în practica intervenţiei asupra patrimoniului construit, ca zone de sacrificiu, suprafeţele arhitecturale se află într-o permanentă instabilitate a statutului lor.

A14303

Cím:
Inventarierea – un prim pas determinant în protejarea patrimoniului industrial *** The Inventory – a Crucial First Step in Industrial Heritage Protection

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul aduce în discuţie importanţa cartării şi inventarieriipatrimoniului industrial ca nouă categorie de patrimoniu ameninţată deja de distrugere.

A14304

Cím:
Gestiunea patrimoniului construit românesc și evoluția numărului de monumente din lista monumentelor istorice *** The Management of the Romanian Built Heritage and the Evolution of the Number of Historic Buildings in the List of Historic Buildings

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Lista monumentelor istorice (LMI) din România este un instrument fundamental al sistemului de protecţie şi gestiune a patrimoniului construit.

A14305

Cím:
Épületkutatás *** Building Archaeology

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

A közelmúltban egy Pécsett megtartott előadásra készülve idéztem föl HARIS Andrea Műemlék épületek kutatásának módszertana és annak változása című írását és Gottfried GRUBENNEK a Klassische Archäologie egy 2000-ben megjelent számában közölt dolgozatában olvasható megjegyzését, miszerint: „Az épül

A14306

Cím:
Egy királyi kastély kezelése (Gödöllő, Magyarország) *** The Management of a Royal Castle (Gödöllő, Hungary)

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

After an overview of the historical aspects of management, the article summarizes the management of the castle structured around the following keywords: building condition assessment – constructions, expansions, preservation, conservation phases, interior maintenance, exterior

TN 4/2014

A14401

Cím:
Un nou concept pentru managementul riscului seismic *** A New Concept of Seismic Risk Management

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

După un dezastru seismic, scenariile privind asumarea responsabilităţiilor individuale nu sunt previzibile şi lipsesc din analizele predezastru.

A14402

Cím:
Pontosítások a nagykárolyi Károlyi-kastély barokk átépítésével kapcsolatban *** Clarifications Regarding the Baroque Reconstruction of the Károlyi Manor House in Carei

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The Károlyi Manor House in Carei (Satu Mare Co.) is one of the most beautiful examples of Historicist architecture in the region, which has undergone several reconstructions and modifications throughout its history.

A14403

Cím:
Restaurarea cetăţii din Alba Iulia în secolul XX *** The Conservation of the Alba Iulia Fortress in the 20th Century

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Arhitectura în perioada regimului comunist în România a fost subordonată modului de gândire al sistemului totalitar, reprezentând un mijloc puternic de propagandă, servind discursului oficial ce elogia modernizarea oraşelor, cu intenţia de a şterge memoria istoriei anterioare regimului.

A14404

Cím:
Două sute de ani de la naşterea arhitectului Miklós YBL *** Two Hundred Years from the Birth of Architect Miklós YBL

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Patrimoniul construit este dovada culturală a fiecărui popor. Miklós Ybl, architect maghiar, a fost modelul de referinţă pentru construcţiile secolului al XIX-lea din Ungaria. Se împlinesc 200 de ani de la naşterea sa şi, cu această ocazie, este aniversat de UNESCO.

A14405

Cím:
Az 50 éves Velencei Charta időszerűsége *** The Timeliness of the 50 Years Old Venice Charter

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The starting point of the present article is not that meeting in 1964 in Venice, at which of course I couldn’t be present, but that conference 10 years ago, organised by the ICOMOS National Committee of Hungary in Budapest-Pécs, in order to celebrate the 40th anniversary of t

A14406

Cím:
The Transylvanian Historic Roof Structures Database *** Baza de date ale sarpantelor istorice din Transilvania *** Erdélyi történeti fedélszerkezeteket dokumentáló adatbázis

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Cu răspândirea tot mai largă a internetului au apărut numeroase inițiative civile având scopul de a înregistra și documenta pe internet clădiri istorice și monumente din România.

A14407

Cím:
Parcul castelului Béldi din Jibou, județul Sălaj *** The Park of the Béldi Manor House in Jibou, Sălaj County

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcțiilor și amenajărilor parcului castelului Béldi din Jibou (județul Sălaj), parc amenajat odată cu construirea castelului, la începutul secolului al XX-lea, prin intervenții asupra unei păduri preexistente de stejari.

A14408

Cím:
Nemesi szellemiség és tájkultúra a XVII–XIX. századi Erdélyben *** Noble Mentality and the Landscape in 17th-19th Century in Transylvania

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Although a garden should not be compared to the landscape in every case, its significance from the viewpoint of landscape is much greater than it first may appear: according to a philosophical approach, the garden, as the earthly copy of the Garden of Eden, is “one of humanit

2013

TN 1/2013

A13101

Cím:
Importanţa pentru România a Convenției-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate *** The Importance for Romania of the Framework Convention of the Council of Europe on the Value of Cultural Heritage for Society

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

În 2005 Consiliul Europei a promovat un nou instrument al dreptului european: Convenția - cadru privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate, cunoscută pe scurt drept Convenția de la Faro (după localitatea unde a fost deschisă spre semnare).

A13102

Cím:
A nagyajtai községháza felújítása *** The Conservation of the Aita Mare Communal Hall

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

The topic of my thesis written within the framework of the Postgraduate Course in Historic Building Conservation organised by the Transylvania Trust Foundation and the Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca was the Aita Mare Communal Hall, in a village situated in the Baraolt R

A13103

Cím:
On Historic Roof Structures in Europe *** Despre șarpantele istorice din Europa *** Az európai történeti fedélszerkezetekről

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Tematica cercetării şarpantelor cunoaşte o răspândire sporadică la nivel european, însă fără studii comparative de amploare.

A13104

Cím:
Șarpantele istorice cu caracter romanic din navele principale ale bisericilor evanghelice de la Vurpăr şi Toarcla *** The Historic Roof Structures of the Main Naves in the Romanesque Churches in Vurpăr and Toarcla

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Șarpantele cu caracter romanic reprezintă o parte infimă a patrimoniului universal, dar în același timp o parte inestimabilă din punct de vedere al valorilor de patrimoniu pe care le poartă.

A13105

Cím:
Parcul castelului Szentkereszthy din Arcuș (județul Covasna) *** The Park of the Szentkereszthy Manor House in Arcuş, Covasna County

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcțiilor și amenajărilor parcului castelului Szentkereszthy din Arcuș (județul Covasna), parc dendrologic din secolul al XIX-lea, clasat ca atare drept monument istoric în Lista Monumentelor Istorice 2004, respectiv 2010, și de

A13106

Cím:
The Mural Paintings of the Calvinist Church in Mugeni *** Picturile murale din Biserica Reformată Mugeni *** A bögözi református templom falképei

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Cercetarea şi restaurarea picturilor murale din Biserica Reformată Mugeni s-a realizat în cadrul reabilitării integrale a edificiului. Cercetarea picturilor a fost efectuată în 2010 ca parte a proiectului de reabilitare, iar restaurarea a avut loc în 2012.

TN 2/2013

A13201

Cím:
Dendrochronological Analyses and Architectural History Observations on the Unitarian Church Ensemble in Dârjiu *** Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

The Unitarian Fortified Church in Dârjiu is one of the best known ecclesiastical historic buildings in Transylvania.

A13202

Cím:
Parcul castelului Béldy Ladislau din Budila (judeţul Brașov) *** The Park of the Béldy Ladislau Manor House in Budila, Braşov County

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcţiilor și amenajărilor parcului castelului Béldy Ladislau din Budila, parc de secol XIX, cu urme de amenajări în stil peisager, clasat ca atare drept monument istoric în Listele Monumentelor Istorice 2004, respectiv 2010.

A13203

Cím:
Komponált látványkapcsolatok az erdélyi tájban *** Designed Visual Connections in the Transylvanian Landscape

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

The present study presents the partial results of an eight year long research.

A13204

Cím:
Történeti épületek szerkezeti megerősítése *** Structural Strenghtening of Historic Buildings

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Any intervention on a historical building should be made very carefully.

TN 3/2013

A13301

Cím:
Kortárs komfort a Gödöllői Királyi Kastélyban *** Contemporary Convenience in the Royal Palace in Gödöllő

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

The Royal Palace in Gödöllő is the only royal palace of the Hungarian Kingdom lasting for nearly a thousand years, which was preserved in such a condition, that following an up-to-date rehabilitation it recalls the authentic image of the royal residence’s golden age.

A13302

Cím:
Változó igények – igényes (?) változtatások történeti épületekben *** Changing Demands – Demanding Changes on Historic Buildings

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Nowadays, it is not primarily due to their originally assigned function that we appreciate historic buildings; however, we should not underestimate the presently extant real value of these works either.

A13303

Cím:
A Budai Várkert Bazár épületeinek és faszerkezeteinek biológiai állapota és a helyreállítást megelőző megszüntető faanyagvédelmi munkák *** The Biological Condition of the Buildings and Wooden Structures of Buda Royal Garden Pavilion and Wood Preservation

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Brief history of the Buda Castle and the construction of the Várkert Bazár (Royal Garden Pavilion) on the basis of the plans of Miklós YBL. The functions and the subsequent neglect of the buildings, the evolution of the biological infection.

A13304

Cím:
Monumentele istorice – între reglementări, principii şi cutremure *** Historic Buildings – between Rules, Principles and Earthquakes

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

În confruntarea cu diverse situaţii de zi cu zi, ne întrebăm frecvent: Ce se întâmplă cu monumentele în România? Sunt ele protejate? Cum? Ce şanse avem să transmitem posterităţii ceea ce am moştenit de la înaintaşi, respectiv un patrimoniu întreg şi autentic?

A13305

Cím:
Parcul castelului Károlyi din Carei, județul Satu Mare *** Károlyi Castle Park in Carei, Satu Mare County

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcțiilor și amenajărilor parcului castelului Károlyi din Carei (județul Satu Mare), parc dendrologic de secolele XVIII-XIX, cu urme de amenajări în stil peisager, clasat ca atare drept monument istoric în Listele Monumentelor I

A13306

Cím:
Intervenţii contemporane în spaţiul podului *** Contemporary Interventions in the Attic Space

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Mediul construit este „o entitate vie, care nu încetează să se schimbe pe parcursul existenţei.” Supravieţuirea clădirilor istorice depinde într-o mare măsură de adăpostirea unor funcţiuni.

TN 4/2013

A13401

Cím:
Történeti templomterek futése *** Heating of Historic Churches

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Church heating became generalised in the 20th century and caused significant damage to murals, painted woodwork, organs and other heritage objects, which had been preserved in good condition up to that moment in the historic churches.

A13402

Cím:
A Gresham-palota felújítása *** The Conservation of the Gresham Palace

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

The fact we were able to maintain as many original parts as possible from the Gresham Palace, a significant building of the Hungarian Art Nouveau architecture, is due to its powerful architectural character.

A13403

Cím:
The Significance of the Romanian NGOs in the Field of Heritage Protection *** Civil szerveződések jelentősége az örökségvédelemben

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

More than 70,000 NGOs are registered in Romania and they are more or less working for the well-being of the society.

A13404

Cím:
Structuri portante istorice de excepție *** Exceptional Historic Load-Bearing Structures

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Structurile portante istorice, nu arareori, pot fi considerate de excepție. De-a lungul istoriei, omenirea a avut prilejul de a clădi ansambluri, subansambluri sau elemente performante.

A13405

Cím:
Parcul castelului Károlyi din Carei, județul Satu Mare *** Károlyi Castle Park in Carei, Satu Mare County

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Continuare din numărul 3/2013 al revistei Transsylvania Nostra.

A13406

Cím:
Egy feleslegessé vált telefonközpont új élete *** The New Life of a Superfl uous Telephone Central Offi ce

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

The building no 54-56 in Budapest District VI (also called Terézváros), Nagymező Street, disposing over an 11,000 sq m area was built between 1900 and 1903, on the basis of the plans of architect Ernő BALÁZS.

2012

TN 1/2012

A12102

Cím:
“Heritage Lets” *** „Patrimoniu de închiriat”

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Insula Jersey este bogată în fortificaţii datând din secolele XIII-XX, majoritatea acestora fiind deţinute de guvernul din Jersey.

A12103

Cím:
A kolozsvári Mátyás király-szülőház restaurálástörténete *** The Conservation History of the Birthplace of King Matthias I in Cluj-Napoca

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The present case study follows the conservation history of a significant historic building in Cluj-Napoca, the house where King Matthias I was born. It was in the 19th century that the building officially became the birthplace of King Matthias.

A12104

Cím:
Verigi lipsă în legislaţia de protecţie a patrimoniului construit *** Missing Links in the Law Protecting Built Heritage

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Rezumat: În domeniul protecţiei patrimoniului cultural imobiliar, România se află din trei puncte de vedere într-o prelungită criză de administrare: acest lucru se poate demonstra printr-o insuficienţă de fonduri ce tinde să se cronicizeze, prin lipsa de personal de specialitat

A12105

Cím:
Erődítések műemléki kutatásának elvei és gyakorlata *** The Theory and Practice of Fortification's Research

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Abstract: The article discusses the tasks of conservation and research prior to the presentation of fortifications and castles. It presents those special conditions, the taking into account of which is necessary to carry out efficient fortification researches.

TN 2/2012

A12201

Cím:
Iluminatul arhitectural al ansamblurilor urbane istorice şi al monumentelor istorice *** The Architectural Lighting of Historic Urban Ensembles and Historic Buildings

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Primăria Municipiului Sighişoara a inclus în programul de dezvoltare sustenabilă a localităţii valorificarea la un standard înalt a centrului istoric, atât pentru promovarea şi stimularea turismului cultural,cât şi pentru dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la sistemul local de valori a ce

A12202

Cím:
Reabilitarea zonei centrale a oraşului Baia Mare *** Conservation of the Central Area in Baia Mare City

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Şapte secole de existenţă, materializate în clădiri, străzi şi pieţe, dar mai cu seamă în atmosferă şi caracter, au definit Centrul istoric al oraşului Baia Mare, martor al identităţii aşezării.

A12203

Cím:
Cadastrul arheologic *** The Archaeological Cadastre

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Cadastrul monumentelor istorice din România este un deziderat. Până la finalizarea programului naţional dedicat acestui obiectiv, acţiune prevăzută pentru anul 2013, au apărut o serie de iniţiative locale.

A12204

Cím:
„Bucureşti 2000” şi valorificarea fondului monumental *** “Bucharest 2000” and the Enhancement of the Historic Building Stock

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

În 1989, Bucureştii au avut o şansă unică de a recupera, pe de o parte, deficitul de spaţiu instituţional refuzat de administraţia comunistă, pe de altă parte, să pună în valoare restul din oraşul istoric scăpat de restructurarea zonală a aceleiaşi administraţii.

A12205

Cím:
Iaşiul *** Iaşi

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Se pleacă de la ideea că trama stradală a oraşului este cea care în timp îi asigură viabilitatea şi direct sau indirect, prin relaţia cu ţesutul morfologic, îi poate conferi şi specificitate.

A12206

Cím:
Preocupările planului urbanistic pentru zona construită protejată din Municipiul Arad *** Concerns of the Urban Plan for the Protected Built Area in Arad Municipality

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Zona construită protejată a Municipiului Arad se regăseşte în Lista monumentelor istorice a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, având codul AR-II-a-B-00477 şi este de importanţă locală.

TN 3/2012

A12301

Cím:
Structurile portante istorice şi societatea *** Historic Load-bearing Structures and the Society

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Construcţiile istorice, în general, şi structurile portante ale acestora, în special, constituie o parte însemnată a mediului construit.

A12302

Cím:
Patologia şi reabilitarea construcţiilor – curs master al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca *** Building Pathology and Rehabilitation – Master’s Course at the Technical University of Cluj-Napoca

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

În prima jumătate a anilor ’90, cei care doreau să acumuleze într-un mod organizat informaţii (incluzând şi cunoştinţe de cultură generală profesională) privind patrimoniul construit (clădirile istorice şi în special structurile portante istorice) erau nevoiţi să urmeze în străinătate stagii de

A12303

Cím:
The Wood Species Used in the Earthquake-resistant Traditional Timber Structures in Istanbul *** Speciile de lemn folosite în construcţiile tradiţionale, rezistente la cutremur, din Istanbul

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Istanbulul este un oraş care a trecut, de-a lungul istoriei sale, prin numeroasele cutremure devastatoare care au avut loc pe Centura Seismică Mediteraneană. Clădirile din lemn au constituit cel mai important factor care a permis oraşului să reziste acestor cutremure.

A12304

Cím:
A könnyező házigomba – épületeink első számú ellensége *** The Dry Rot Fungi – The Main Enemy of Our Built Environment

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The Roman Catholic Church in Cioboteni/Şumuleu Ciuc achieved its present shape in 1817. The building’s timber was attacked by dry rot fungi, which destroyed its cellulose. As a result, cracks were formed perpendicular to the grain direction and the timber lost its stiffness.

A12305

Cím:
Tartósság és használhatóság *** Solidity and Utility

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

If we examine interventions on historic buildings, we can see that the static and geometric relationship between the position of the original and added elements is typical of the intervention’s structural and functional connections.

TN 4/2012

A12401

Cím:
Bisericile de lemn monument istoric din Banat. Degradări structurale. Soluţii de consolidare *** Listed Wooden Churches in the Banat Region. Structural Degradations. Consolidation Solutions

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Bisericile monument istoric realizate din lemn se găsesc răspândite în întreaga Europă, din Scandinavia şi până la Marea Mediterană.

A12402

Cím:
Şimleu Silvaniei: testarea mecanică a mortarelor pentru zidăria de completare la nivelul ruinei incintei I *** Şimleu Silvaniei: Mechanical Testing for the Addition Mortars at the Inner Ward Ruin - Precinct I

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

 

A12403

Cím:
De la Chiosc, prin Cazino, la Chiosc, sau despre recuperarea funcţiunii *** From Kiosk, through Casino, to Kiosk, or about the Recovery of Function

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Reabilitarea unui ansamblu cu valoare de patrimoniu a provocat atât o incursiune în istoria dezvoltării Luncii Furnicilor până la faza ei de Parc Municipal, cât şi recuperarea imaginii iniţiale a Chioscului proiectat de Lajos PÁKEI.
 

A12404

Cím:
Cetatea Oradea în cadrul PUG-urilor după anul 1989 *** The Oradea Fortress within the Structure Plan after 1989

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Cetatea Oradea reprezintă un obiectiv turistic major pentru istoria, nu doar a Oradiei, ci şi a Transilvaniei. Cetatea a fost locul de naştere al aşezării, reprezentând şi astăzi centrul său de greutate.

A12405

Cím:
A nagyváradi várban 2009–2012 között végzett felújítási munkálatok *** Conservation Works Carried Out at the Oradea Fortress between 2009 and 2012

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

In 1998 the late-renaissance fortress extending on an area of 16 hectares became the property of the local municipality.

A12406

Cím:
Grădini istorice din Transilvania: primi paşi pentru o cercetare sistematică *** Historical Gardens in Transylvania: First Steps for a Systematic Research

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Articolul îşi propune deschiderea unei serii dedicată grădinilor istorice transilvănene, într-o primă fază celor aferente reşedinţelor nobiliare din mediul rural, iar în perspectivă şi altor categorii precum: grădini rezidenţiale urbane, promenade

2011

TN 1/2011

A11101

Cím:
Aspecte ale procesului de restaurare a statuilor de bronz ale grupului statuar Matia Corvinul din Piaţa Centrală a Clujului *** Aspects Related to the Conservation of the Bronze Statues of the Matthias I Sculptural Group Located in the Main Square of Clu

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Grupul statuar Matia Corvinul, inaugurat în anul 1902, opera sculptorului János FADRUSZ, este amplasat în Piaţa Unirii din centrul Clujului, în axa nord-sud a pieţei, pe fundalul faţadei de sud a bisericii medievale Sfântul Mihail.

A11102

Cím:
A kolozsvári Mátyás király-szoborcsoport talapzatának tartószerkezeti felújítása *** Structural Renovation of the Matthias I Sculptural Group's Pediment in Cluj

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The Matthias I sculptural group in Cluj, inaugurated in 1902, underwent no interventions in the second part of the 20th century. Therefore the works, commenced in 2006 and completed in 2010, were long overdue and lead to the conservation of the ensemble in borderline condition.

A11103

Cím:
Erdélyi szószékkoronákról *** On Transylvanian Sounding Boards

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The pulpit is a characteristic element of Transylvanian church furnishing. In the development and spreading process of pulpits known today, a crucial role was played by the mendicant and preaching orders, who put an emphasis on sermons that could be well heard and seen by larger masses.

A11104

Cím:
Zur Instandsetzung der Kirchenburg und Kirche von Draas (Drăuşeni, Homoróddaróc) *** The Conservation of the Fortified Church in Drăuşeni (Draas, Homoróddaróc)

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Draas kann im Laufe der Jahrhunderte, wie alle anderen siebenbürgisch-sächsischen Ortschaften auch, auf eine bewegte Geschichte zurückblicken.

A11106

Cím:
O analiză statistică a structurii Planului Naţional de Restaurare (2007-2010) *** A Statistic Analysis of the Structure of National Conservation Plan (2007-2010)

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Principalul instrument de stat pentru conservarea şi reabilitarea patrimoniului construit în România îl reprezintã, probabil, Planul Naţional de Restaurare (PNR) dezvoltat prin Institutul Naþional al Patrimoniului (INP) (iar anterior anului 2009 prin Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice) c

A11107

Cím:
Történeti ablakok, ajtók rehabilitációjáról a Márton Áron Gimnázium felújítása kapcsán *** Rehabilitating the Historic Doors and Windows of the Márton Áron College

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The impressive, already one hundred years old building of the Márton Áron College, Miercurea Ciuc (Romania), has recently been refurbished. The works raised the possibility of preserving and rehabilitating the old doors and windows as well.

A11108

Cím:
Baza de date a şarpantelor istorice din Transilvania *** Transylvanian Historic Roof Structures Database

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Historic roof structures are loadbearing structures made of timber, according to an empirical and intuitive design, without the support of a structural engineering theory.

TN 2/2011

A11201

Cím:
Várak, romok helyreállítása *** Conservation of Castles and Ruins

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The article presents the conservation practice of castles and ruins. While for the conservation works under the National Inspectorate of Historic Monuments scientific validation and inventive modernist architecture were primary features, signs of hesitation have risen recently.

A11202

Cím:
Fortresses Once Again in Use *** Fortificaţiile din nou în folosinţă

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Conceived to protect either a territory or people, fortifications are part of humankind history. They are part of our past, and at the same time our present heritage.

A11203

Cím:
Introducing the Prussian System to the Coastal Defence of Tallinn, an Important Naval Base of the Russian Empire (1820-1840) *** Az Orosz Birodalom jelentős flottatámaszpontja, Tallinn tengerparti védelmének porosz típusú megerősítése (1820–1840)

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Tallinn, as a fortified town, was known in the Middle Ages for the remarkable dimensions of its curtain walls, almost unseen elsewhere in Northern Europe. There probably were as well some solitary defence structures away from the town wall, in order to protect the coast and harbour.

A11204

Cím:
Castle Ruins in Western Slovakia *** Cetăţi în ruine în vestul Slovaciei

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Prima parte a articolului tratează un studiu al situaţiei conservării cetăţilor şi a cetăţilor în ruine din Slovacia în ultimii 50 de ani.

A11205

Cím:
Várak és civil szervezetek Magyarországon *** Castles and Non-Governmental Organisations in Hungary

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

In Hungary, the number of Non-Governmental Organisations (NGO-s) preoccupied with castles was limited until the fall of communism. After the 1990s, however, their number quickly increased.

A11206

Cím:
Systems and Schools of Bulwarked Fortification Adopted in Elvas (Portugal) *** Sisteme şi tipuri de fortificaţii bastionare adoptate în Elvas (Portugalia)

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Articolul prezintă pe scurt sistemul de fortificaţii bastionare adoptate în centrul istoric al oraşului Elvas. În text este evidenţiat rolul călugărului iezuit COSMANDER, care în procesul de proiectare a folosit tratatul lui MAROLOIS ca punct de referinţă teoretică.

A11207

Cím:
Short History about the Historical Development of Fortifications in Europe and their Typology in Modern Age *** Scurt istoric despre evoluţia fortificaţiilor în Europa şi tipologia acestora în epoca modernă

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Folosind imaginile ca modalitate de exemplificare, acest raport prezintă o scurtă istorie a evoluţiei fortificaţiilor în Europa şi tipologia acestora în epoca modernă.

TN 3/2011

A11301

Cím:
Iniţierea procedurii de clasare de urgenţă a „Cetăţii Bucureşti” *** The Initiation of Emergency Listing Procedures for the “Bucharest Fortress”

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

La aproximativ 10 km de centru, Bucureştiul este înconjurat de centura de fortificaţii edificate în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea, componenta principală a sistemului defensiv al ţării, iniţiat şi susţinut de Domnitorul Carol I de HOHENZOLLERN.

A11302

Cím:
A vajdahunyadi vár helyreállításának története *** Rehabilitation History of Hunedoara Castle

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Hunedoara Castle is one of the masterpieces of the European mediaeval castle architecture. It was burnt down in 1854,and after that it entered a long-lasting process of rehabilitation.

A11303

Cím:
Cetatea Aradului *** Arad Fortress

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Dintre diferitele categorii de cetăţi, cele de tip bastionar reprezintă pentru oraşul contemporan oferte cu posibilităţi multiple, dar însoţite de probleme complexe.

A11304

Cím:
Az erdődi Károlyi-kastély története a közelmúltban végzett kutatások tükrében *** The History of the Károlyi Manor House in Ardud, in the Light of Recent Researches

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The article presents the results obtained so far through the researches on the Károlyi Manor House ruins in Ardud, Satu Mare County (Romania).

A11305

Cím:
Contribuţii arheologice la cunoaşterea cetăţii din Ardud *** Archaeological Contributions to the Study of the Ardud Manor House

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Cercetarea arheologică a monumentului istoric de la Ardud a fost demarată în contextul unui proiect de restaurare, din iniţiativa proiectantului general, accentul fiind pus pe ruinele sudice, turnurile şi clădirile dintre ele.

A11306

Cím:
Beavatkozások az erdődi Károlyi-kastélynál *** Interventions on the Károlyi Manor House in Ardud

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The Károlyi Manor House in Ardud (Romania) is one of the sites that benefit from the EU Project called Tour of Mediaeval Market-towns in North Transylvania (Circuitul târgurilor medievale din Transilvania de Nord).

A11307

Cím:
Római kori rommaradványok konzerválása és bemutatása *** Conservation and Presentation of Roman Ruin Fragments

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Régészeti eszközökkel a felszínre hozott vagy a környezetben évszázadokon keresztül jelen lévő romemlékek hiteles bemutatása a műemlékvédelem legösszetettebb és talán legbonyolultabb feladatai közé tartozik.

TN 4/2011

A11401

Cím:
Şapte ani de la finalizarea lucrărilor de consolidare-restaurare asupra Bisericii „Sfântul Gheorghe” din Lupşa, judeţul Alba *** Seven Years Since the Completion of Consolidation- Conservation Works at the Saint George Church in Lupşa, Alba County

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Biserica „Sfântul Gheorghe” din Lupşa este o biserică ortodoxă de zid construită în epoca medievală şi înscrisă astăzi pe Lista monumentelor istorice a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, având codul AB-II-m-A-00248.

A11403

Cím:
UTILITAS 1991-2011 *** UTILITAS 1991- 2011

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

La începutul anilor ’90, în vidul creat în a doua parte a secolului XX, apar mai multe instituţii care se angajează în protecţia patrimoniului construit.

A11404

Cím:
1992-2012. Douăzeci de ani de restaurare a monumentelor istorice în România *** 1992-2012. Twenty Years of Historic Building Conservation in Romania

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Vom încerca, în cele câteva rânduri care urmează, să ilustrăm evoluţia fenomenului restaurării monumentelor istorice din ţara noastră după anul 1989, amintindu-ne astfel şi de regulile anterioare, în condiţiile în care este necesară definirea sumară a conţinutului noţiunii de restaurare a monum

A11405

Cím:
Az erdélyi magyar műemlékvédelem utóbbi húsz esztendeje *** The Past Twenty Years of Hungarian Built Heritage Conservation in Transylvania

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

2011 júliusának első napjaiban, amikor a Transsylvania Nostra főszerkesztője felkért, hogy írjak ismertetőt az említett szakmai folyóirat számára az utóbbi húsz esztendő erdélyi magyar műemlékvédelmének történetéről, távolról sem tudtam még, hogy mire vállalkoztam.

A11406

Cím:
A restaurálás margójára *** A Marginal Note on Conservation

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The journal’s editor-in-chief requested a review and brief sketch of the last 20 years of conservation works.

A11407

Cím:
Câteva aspecte inedite din istoria Palatului Bánffy, astăzi Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Muzeul de artă celebrează anul acesta împlinirea a 60 de ani de existenţă la Cluj, după actul de înfiinţare din 1951 şi deschiderea porţilor sale la data de 21 august 1952 în clădirea fostei Redute.

2010

TN 1/2010

A10102

Cím:
Cercetări arheologice la Biserica Evanghelică C. A. din Bistriţa *** Archaeological Research at the Lutheran Church A. C. in Bistriţa

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

 

A10103

Cím:
Incendiul din 2008 la Biserica Evanghelică C. A. din Bistriţa *** The Fire in 2008 at the Lutheran Church A. C. in Bistriţa

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

În 11 iunie 2008, turnul şi o parte din acoperişul navei Bisericii Evanghelice C. A. din Bistriþa au fost distruse de un incendiu. Pagubele produse de acesta au fost estimate la un milion de euro. Au pierit în foc valori cultural-istorice de mare importanţă, care nu se pot înlocui.

A10104

Cím:
Intervenţia în primă urgenţă la Biserica Evanghelică C. A. din Bistriţa *** Emergency Intervention at the Lutheran Church A. C. in Bistriţa

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

În data de 11 iunie 2008, turnul Bisericii Evanghelice C. A. din Bistriţa a fost distrus de un incendiu, care a cuprins inclusiv o parte din nava bisericii.

A10105

Cím:
A tűzkárosodott besztercei á. h. evangélikus templom *** The Fire-damaged Lutheran Church A. C. in Bistriţa

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

In 2007 the conservation of the tower pertaining to the Lutheran Church A. C. in Bistriþa was launched.

A10106

Cím:
A besztercei á. h. evangélikus templom falfestményei *** The Murals of the Lutheran Church A. C.in Bistriţa

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The murals of the Lutheran Church A. C. in Bistriţa were researched in 2008. The image, unfolded through the found fragments, follows the construction history of the church, since fragments survived from every construction and intervention phase.

A10107

Cím:
A besztercei á. h. evangélikus templom bútorzata *** The Furniture of the Lutheran Church A. C. in Bistriţa

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The Lutheran Church A. C. in Bistriţa is one of those privileged religious buildings, which have retained most of their furnishing intact up to the present; thus, starting from the 15th, every century has left its mark on it.

A10108

Cím:
Şarpantele Bisericii Evanghelice C. A. din Bistriţa *** The Roof Structures of the Lutheran Church A. C. in Bistriţa

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Incendiul din 11 iunie 2008 a afectat şarpanta turnului Bisericii Evanghelice C. A. din Bistriţa, care a fost distrusă în totalitate, respectiv şarpanta navei bisericii, ale cărei sisteme planare, în majoritate au avut de suferit într-o mai mică sau mai mare măsură.

A10109

Cím:
Biserica Evanghelică C. A. din Bistriţa *** The Lutheran Church A. C. in Bistriţa

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Biserica Evanghelică C. A.

TN 2/2010

A10201

Cím:
Ameninţările contemporane asupra monumentelor *** Contemporary Threats Affecting Historic Buildings

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Protecţia monumentelor istorice presupune în primul rând împiedicarea distrugerii sau dispariţiei lor. În condiţiile unor bugete modeste, a şti care este monumentul asupra căruia planează o ameninţare reală, iminentă şi gravă poate face diferenţa dintre a salva sau a pierde un edificiu.

A10202

Cím:
Pericole mai mari decât dezastrele *** Dangers Greater than Disasters

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Patrimoniul este supus la diverse pericole. Măsurile de precauiţe sunt luate în funcţie de nivelul de civilizaţie al fiecărei ţări.

A10203

Cím:
Unele probleme ale patrimoniului urban în oraşele istorice din Transilvania *** Problems Affecting Urban Heritage in Transylvanian Historic Towns

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Lipsa de date mai ales dar şi de timp nu ne permite o analiză mai amplă a ceea ce s-a întâmplat în domeniul conservării patrimoniului în ultimii ani. Pentru început, considerăm că o schiţare a contextului naţional este o necesitate pentru o mai corectă înţelegere a faptelor.

A10204

Cím:
Forme de agresiune asupra patrimoniului construit din Timişoara *** Forms of Aggression Affecting the Built Heritage from Timişoara

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Dincolo de preocupările pentru protejarea patrimoniului construit, acesta suferã o multitudine de pierderi motivate atât de cauze generale, cât şi de particularităţi regionale sau locale.

A10205

Cím:
Arad - valori de patrimoniu între protecţie şi distrugere *** Arad – Heritage Values Between Protection and Destruction

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

În ciuda legislaţiei şi a funcţionării unui mare număr de foruri administrative şi civice, substanţa istorică a Aradului este erodată continuu.

A10206

Cím:
Elpusztult templomi festett famennyezetekről *** Perished Painted Wooden Ceilings in Churches

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Az erdélyi épített örökségnek talán a legsérülékenyebb csoportját képezik a fából készült berendezések és famennyezetek. Szerves alapanyaguknak köszönhetõen könnyen pusztulnak, de legalább ugyanannyi (szándékos vagy véletlennek köszönhetõ) rombolás írható az emberi tevékenység számlájára is.

A10207

Cím:
Pusztuló falképek Erdélyben *** Decaying Murals in Transylvania

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

We have been thoroughly examining paintings in Transylvanian medieval and Protestant churches since 1995.

TN 3/2010

A10301

Cím:
Structural Assessment of Masonry in Ruinous State *** Evaluare structurală a zidăriei în stare de ruină

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Tipologia castelelor şi fortăreţelor din zidărie în stare de ruină se ocupă adesea de zidăria mixtă în trei straturi cu miez de umplutură.

A10303

Cím:
Degradarea biologică a fortificaţiilor *** Biological Degradation of Fortifications

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Fortificaţiile au constituit mijlocul de apărare al populaţiilor locale împotriva invadatorilor începând din cele mai vechi timpuri. Ridicate la început din pământ, lemne sau piatră, ele au evoluat de-a lungul timpului, adaptându-se la sistemele ofensive tot mai distructive.

A10305

Cím:
Increased Use of Ruins Through Secured Masonry and Comfortable Climate *** O utilizare sporită a ruinelor prin protejarea zidăriei şi asigurarea unui climat confortabil

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

A10306

Cím:
Cimentul roman – descoperire de senzaţie a secolului al XIX-lea *** Roman Cement – a Sensational Discovery of the 19th Century

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

De la producţie la utilizare, cimentul roman îşi creează o reţea proprie europeană.

TN 4/2010

A10401

Cím:
Activitatea lui István MÖLLER şi semnificaţia acesteia pentru restaurarea monumentelor din Transilvania *** István Möller’s Work and Its Significance to the Conservation of Monuments in Transylvania

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Considerat astăzi unul dintre creatorii protecţiei monumentelor în Ungaria, István MÖLLER a desfăşurat o bogată activitate în teoria şi practica restaurării patrimoniului la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, ce a cuprins şi intervenţii asupra câtorva monumente din T

A10402

Cím:
Activitatea lui István MÖLLER în judeţul Hunedoara *** The Professional Activity of István MÖLLER in Hunedoara County

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

István MÖLLER a făcut parte din generaţia acelor arhitecţi restauratori maghiari care, aflaţi la cumpăna dintre două perioade, au făcut pasul spre renunţarea la restaurările în spirit purist. Este un om a cărui carieră de restaurator se leagă în principal de Transilvania.

A10403

Cím:
Principiile şi activitatea de restaurare ale lui István MÖLLER *** The Conservation Principles and Practice of István MÖLLER

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Unul dintre principiile de bază susţinute de către MÖLLER era păstrarea operelor din epocile istorice, construite în diferite stiluri.

A10404

Cím:
Fonduri Structurale pentru restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi promovarea turismului *** Structural Funds for Conservation and Sustainable Valorisation of the Cultural Heritage and Promotion of Tourism

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană apărut un element de noutate în ceea ce priveşte finanţarea proiectelor privind reabilitarea patrimoniului cultural construit.

A10405

Cím:
Restaurarea şi reabilitarea clădirii monument istoric „Cazino” din Parcul Central „Simion Bărnuţiu”, Cluj-Napoca *** Conservation and Rehabilitation of the “Casino” Historic Building in the “Simion Bărnuţiu” Park, Cluj-Napoca

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Conceptul de „monument istoric” nu se limiteazã la obiectul de arhitectură singular, ci se întinde şi asupra arealului urban ori rural din care acesta face parte, fiind dovada existenţei unei anumite civilizaţii, mărturia unui eveniment istoric remarcabil sau a unei dezvoltări importante.

A10406

Cím:
Európai Uniós strukturális alapokból támogatott felújítási munkálatok a nagyváradi várnál *** Conservation Works at Oradea Fortress Financed from European Union Structural Funds

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

A10407

Cím:
Încercări de salvare a patrimoniului arhitectural săsesc *** Attempts to Safeguard the Saxon Architectural Heritage

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

O mare parte a patrimoniului construit săsesc poate fi considerat ca deosebit de periclitat, în urma acţiunii unor factori şi procese sociale care au influenţat şi schimbat în mod radical viaţa comunităţilor săseşti în ultimele două decenii.

2009

TN 1/2009

A09101

Cím:
Historic Timber Structures. Report of the Organizing Committee *** Structuri istorice din lemn. Raportul Comitetului Organizatoric

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The Transylvanian Historic Building Conservationists’ Society organized, between 16-18 October, 2008, in Cluj-Napoca, the 12th edition of the International Conference on Historic Structures, having the topic Historic Timber Structures.

A09102

Cím:
Adatok as erdélyi famegmunkálás történetéhez - A Study of the History of Transylvanian Woodworking. About Carpentry

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The prerequisite of the research, study and restoration of historic timber structures and works of art is to have understanding of their construction technology.

A09103

Cím:
Mecanica sarpantelor istorice *** The Mechanics of Historic Roof Structures

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

De peste doua milenii, sarpantele istorice – de tipuri diferite, în exploatare si astazi – asigura protectia cladirilor istorice contra intemperiilor. Realizate în mare varietate, sarpantele istorice sunt valori deosebite de patrimoniu, fiind tratate cu un interes din ce în ce mai mare.

A09104

Cím:
Történeti tetőszerkezetek diagnosztikája - Diagnostics of Historic Roof Structures

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The operation of the building maintenance planning systems requires the development of a professional work method regarding building diagnostic data collection, the development of an algorithm, of building diagnostic manuals and of structural catalogues.

A09105

Cím:
Biserica de lemn – între arhitectura si pictura. Ce alegem? *** Timber Churches – Architecture versus Painting. What Do We Chose?

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Biserica de lemn este un rapel al spaţiului construit, un element care nu poate fi ignorat sau subapreciat în habitatul rural.

TN 2/2009

A09201

Cím:
The ICOMOS International (Scientific) Committee of Vernacular Architecture – CIAV (Comité International d’Architecture ernaculaire) *** Das Internationale Wissenschaftliche Komitee für ‚vernakuläre’ Architektur CIAV (Comité International d’Architecture V

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The invitation pronounced by the Romanian National Committee of ICOMOS in November 2007 to host the CIAV annual meeting 2009 in Transylvania as part of the “Tusnad Conferences” was unanimously accepted and welcomed by the CIAV members at the Banaoe conference in December 2007.

A09202

Cím:
Structura aşezărilor din zona Banat-Arad şi arhitectura vernaculară *** The structure of settlements in Banat-Arad region and vernacular architecture

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Raportul dintre structurile aşezărilor si morfologia lor, incluzând si caracteristicile parcelarului, organizarea gospodariei şi arhitectura clădirilor, necesită studii interdisciplinare care, în general, probează morfo-structuri urbanistice (incluzând şi mediul rural) stabile.

A09203

Cím:
Torockó építészeti öröksége - The Architectural Heritage of Rimetea

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Over the last twelve years, the Rimetea Heritage Conservation Project has encouraged the pro-active conservation of the best preserved vernacular architectural site of the Carpathian Basin.

A09204

Cím:
Degradarile biologice ale structurilor de lemn la monumentele istorice si muzeele în aer liber din România *** Biological decay of timber structures at historic monuments and Open Air Museums in Romania

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Lucrarea prezintă ocurenţa generală a agenţilor biologici (fungi si insecte) implicaţi în degradarea lemnului din monumentele istorice si muzeele în aer liber din România. Datele prezentate se bazează pe experienţa autorilor de peste 30 de ani în domeniul investigării monumentelor istorice.

A09205

Cím:
Inventarizáció mint a védelem alapja *** Inventory as the basis of protection

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

In order to be able to protect certain parts of the built cultural heritage, we have to know these parts. This self-evident statement applies differently to the widely known heritage buildings and differently to – using not exactly the right term – the “mass monuments”.

A09206

Cím:
Dobrogea – Zona de multiculturalitate si multietnicitate *** Dobrudja – A multicultural and multi-ethnic area

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Studiul habitatului (aşezare si arhitectura vernaculară) din Dobrogea depăşeşte simpla inventariere a datelor privind arhitectura tradiţională şi propune o analiză de tip monografic în care locul principal îl ocupa legatura intima dintre peisajul antropizat si modelatorul acestui peisaj – locui

TN 3/2009

A09301

Cím:
Die vernakuläre Architektur und der multikulturelle Dialog. XIV. Tusnad – Konferenz und Jahrestagung 2009 des Internationalen Komitees für ländliche Architektur CIAV von ICOMOS, 19–24. Mai 2009 *** The Vernacular and the Multicultural Dialogue. The 14th

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Zwischen 19. und 24. Mai 2009 hat in Siebenbürgen eine internationale Tagung zum Thema „Die vernakuläre Architektur und der multikulturelle Dialog“ stattgefunden.

A09302

Cím:
The Vernacular and the Multicultural Dialogue *** Arhitectura Vernaculara în regiuni multiculturale

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Seria simpozioanelor internaţionale ştiinţifice de Teoria si Practica Reabilitării Patrimoniului Construit  – TUSNAD, devenind itineranţa şi mai concisă, prin tematica propusă a depăşit caracterul regional, fiind unul dintre cele mai apreciate si prestigioase evenimente de acest gen, fapt confi

A09303

Cím:
Protectia arhitecturii în Muzeul National al Satului *** The Protection of Architecture in the National Village Museum

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

 

A09304

Cím:
Háromszéki cigányok ház- és lakáskultúrája *** Dwellings and Interior Furnishing of the Roma Population in the Three Seats Region

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

A háromszéki magyar anyanyelvű cigány lakosságot nem nyelve és viselete, hanem elsősorban sajátos közösségi kultúrája és specifikus életszervezése különbözteti meg a helybéli magyar közösségtől. Cikkemben a háromszéki cigányok ház- és lakáskultúrájára reflektálok.

A09305

Cím:
Preliminary Notes on the Vernacular Heritage in the Arab Region *** Note preliminare asupra patrimoniului vernacular din regiunea arabă

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Un sit atât de spectaculos cum este Shali din oaza Siwa, Egipt, a început sa fie protejat din punct de vedere legislativ numai în anul 2007, dupa ce a fost listat ca „monument islamic” de către Consiliul Suprem al Antichitatilor (CSA).

A09306

Cím:
Válogatás népi építészeti helyreállítási munkáimból *** Selection of My Works on Vernacular Architectural Conservation

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The protection of listed vernacular buildings was stipulated by the statutory rule from 1949, which says that the most important aspect is keeping them in their original place. My first important work was the rehabilitation of the building at 20 Kossuth Street, Tihany.

A09307

Cím:
Gimme (Ethnic) Shelter *** Daţi-mi un adăpost (etnic)

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Articolul tratează evoluţia a două aşezări construite în Preria Canadiana, Casa Doukhobor Dugout si Casa Addison Sod, ambele desemnate recent situri istorice naţionale în Canada.

A09308

Cím:
Forţa exemplului. Satul Şmig *** The Power of Example. Şmig Village

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Şmigul (jud. Sibiu) este o localitate multietnică şi pluriconfesională aşezată la aproximativ 10 km est de Mediaş, într-o regiune de dealuri înalte, pe valea unui mic afluent al Târnavei Mari.

A09309

Cím:
The Rural House in Tabasco, Mexico *** A mexikói tabasco állambeli falusi ház

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The influence of globalization in rural areas has brought as a result drastic modifications and the destruction of values, examples of vernacular architecture around the world. An example of this is the vernacular house in Tabasco, Mexico.

TN 4/2009

A09401

Cím:
Forms and Methods of Education in the Field of Heritage Conservation at Katholieke Universiteit Leuven *** Oktatási formák és módszerek az örökségvédelem területén a Leuveni Katolikus Egyetemen

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Within the field of heritage conservation, educational programmes are present at the subsequent educational levels: bachelor, master and master after master programmes at Katholieke Universiteit Leuven (K.U. Leuven).

A09402

Cím:
Despre formarea actualului şi viitorului „arhitect-restaurator” Varianta „ION MINCU” Bucuresti *** On the Formation of the Present and Future “Restorer-Architect” The “ION MINCU” Bucharest Version

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

În prezent, datorita reformei învăţământului superior din Uniunea Europeana, specializarea arhitecţilor în domeniul prezervării patrimoniului cultural construit are, deocamdata, un viitor relativ incert.

A09404

Cím:
Formarea postuniversitară în domeniul intervenţiilor asupra patrimoniului construit. Varianta ARMIT-FTT-UBB *** Postgraduate Training in the Field of Built Heritage Intervention. THBCS-TTF-BBU Version

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

În Cluj-Napoca, la cumpana mileniilor, exista mai multe variante de studii postuniversitare în domeniul protectiei patrimoniului construit: universitati de profil, respectiv organizatii non-guvernamentale se întrec în a asigura oportunitati de specializare pentru posesorii unei diplome de licen

A09405

Cím:
Intervenţii asupra patrimoniului construit al judetului Cluj între anii 1947-1977. Studiu de caz: Biserica romano-catolică din Floreşti, judetul Cluj *** Interventions on Built Heritage in Cluj County in 1947-1977. Case Study of the Roman Catholic Church

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Biserica romano-catolică din comuna Floreşti, judetul Cluj (România) si intervenţiile suferite de către aceasta în anii '60 ai secolului XX, sintetizeaza prin metodele abordate specificul fenomenului întâlnit în practica intervenţiilor asupra patrimoniului construit transilvănean în perioada re

A09406

Cím:
Imobilul fostului Han Patria, Bucuresti. Propunere de reabilitare funcţională si restaurare a faţadelor *** The Building of the Former Patria Inn, Bucharest. Proposal for Functional Conservation and Restoration of the Elevations

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Hanul Patria este unul dintre puţinele hanuri bucureştene, de perioada târzie, care s-a păstrat într-o măsura covârşitoare într-o stare acceptabilă, în ciuda degradărilor destul de avansate, dar care nu au afectat încă imaginea arhitecturală de ansamblu a monumentului.

A09403

Cím:
Built Heritage Conservation Training at the Budapest University of Technology and Economics *** Built Heritage Conservation Training at the Budapest University of Technology and Economics

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The Institute of History and Theory of Architecture was created in 1971. Teaching built heritage conservation as a subject started within the confines of the Institute.

A09407

Cím:
H. Oberth tér 25. számú ház (Segesvár) helyreállítása és hasznosítása *** The Restoration and Use of House 25, H. Oberth Square (Sighisoara)

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The house, which was built at the turn of the 20th century, is still known as the Teutsch House. Due to its size and style, the prestigious image of the building had a great influence on the square's aspect.

A09408

Cím:
Turnul Croitorilor – Bastionul Bethlen – Centru de cultură urbană. Monumentul – obiect, subiect, simbol (1475-1629-2009) *** The Tailors’ Tower – the Bethlen Bastion – an Urban Culture Centre. Listed Historic Building – Object, Subject, Symbol (1475-1629-

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Articolul tratează importanţa restaurării si refuncţionalizării Turnului Croitorilor, memento al istoriei oraşului Cluj, accentuând valoarea de simbol a acestei clădiri monument.

2008

TN 1-2/2008

A08101

Cím:
Elkezdődtek a dévai vár felújítási munkálatai *** Conservation Works Have Started at Deva Castle

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

In December 2007, constructors appeared at Deva Castle’s upper bailey: the several years long conservation programme has started. It was launched and it is financed by the owner, Deva Town Hall.

A08103

Cím:
A kolozsvári Mátyás király-szoborcsoport *** The Matthias I Sculptural Group from Cluj-Napoca

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The King Matthias I sculptural group of of Hungary, the work of the sculptor János FADRUSZ from Bratislava, has been the most representative icon of Cluj-Napoca for over a century.

A08104

Cím:
Cercetarea biologică a Grupului statuar Matia Corvinul *** The Biological Research of the Matthias I Sculptural Group

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

În cadrul „Proiectului de consolidare si restaurare al Grupului statuar Matia Corvinul din Cluj-Napoca”, a fost solicitată efectuarea unei expertize biologice a componentelor de piatră.

A08105

Cím:
A kolozsvári Mátyás-király szoborcsoport talapzatának előzetes tartószerkezeti szakvéleményezése *** The Preliminary Load-Bearing Structural Assessment of the Matthias I Sculptural Group's Pediment

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The present article is the preliminary load-bearing structural assessment of the Matthias I Sculptural Group's pediment, which was erected in 1902 in the Main Square of Cluj-Napoca.

A08106

Cím:
O dianoza asupra substanţei istorice a orasului Buzău *** Diagnosis of the Historic Substance of Buzău City

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Studiul prezentat aici este un extras dintr-o documentatie mai ampla reprezentând elemente de istorie urbanistica, analize morfostructurale referitoare la ariile istorice buzoiene, noi propuneri de delimitare a acestor arii si privind monumentele istorice, schite de regulament destinate acestor

TN 3/2008

A08301

Cím:
Erdélyi festett kazettás mennyezetek *** The Transylvanian Painted Coffered Ceilings

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The aim of this study is to give a short, schematic foretaste of the Transylvanian painted coffered ceilings and their most important damage forms. Related to this, it tries to offer guidance for the maintenance and professional preservation of the wooden ceilings.

A08302

Cím:
A kolozsvári Bánffy-palota. A nyugati erkély és a Bánffy család címere – faragott kőelemek konzerválása, restaurálása *** The Bánffy Palace in Cluj. The Western Balcony and the Coat of Arms of the Bánffy Family

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

The baroque palace, located in the eastern row of the Main Square in Cluj – No.

A08303

Cím:
Emergency and Preventive Conservation of Abandoned Churches in Transylvania *** Elhagyott erdélyi templomok sürgős és előzetes állagvédelme

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The present paper is a contribution to the conservation works performed on medieval churches and abandoned or ruined buildings on the periphery so as to preserve their artistic components. The emergency conservation interventions were carried out by Imago Picta conservation enterprise.

A08300

Cím:
Investigaţiile preliminare consolidării si restaurării grupului statuar Matia Corvinul *** Investigations Preliminary to Reinforcement and Conservation of the Matthias I Sculptural Group

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Principiul de bază al restaurării statuilor este respectarea tuturor valorilor istorice, estetice si etice originale, prin redarea aspectului si detaliilor artistice pe care le-a avut compoziţia plastică.

A08305

Cím:
Mural Paintings’ Research and Conservation *** Problematica cercetării si restaurării picturilor murale

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Prin interviurile noastre dorim sa aflăm opinia specialiştilor din diferite domenii de activitate în legatura cu problemele conexe cercetării, conservării şi restaurării de pictură murală. Drept exemplu ne vom referi la picturile din biserica reformată din Vistea (jud.

TN 4/2008

A08401

Cím:
Assessing Historic Timber Roof Structures. A Belgian Viewpoint *** Evaluarea sarpantelor istorice din lemn. Un punct de vedere belgian

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Capacitatea portantă a şarpantelor de lemn este analizată pe baza examinării vizuale, a unei investigaţii materiale pe teren şi a unei analize structurale.

A08402

Cím:
„Új” módszer a történeti faszerkezetek keltezéséhez. A dendrokronológiai kutatások kezdetei Erdélyben *** A “New” Dating Method for Historical Wood Structures. The Beginnings of Dendrochronological Researches in Transylvania

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

As far as we know nowadays dendrochronology is the most accurate method for dating archaeological wood finds. The method has been used for decades in the USA and in Western Europe.

A08403

Cím:
Medieval Roof Structures. Comparing Sweden and Romania *** Şarpante medievale. Comparaţie Suedia - România

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The paper presents parts of a research project carried out in 2006 and 2007. The aim of the project is to make comparisons between Swedish and continental European historic roof structures and their development.

A08404

Cím:
Barokk fedélszerkezetek Erdélyben *** Baroque Roof Structures in Transylvania

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Erdély a nyugat-európai építési rendszer keleti bástyája.

Pagini